Sagsbehandlingstid nu seks uger på sekretariatet

Kære medlemmer og brugere af DIs sekretariat samt DIs stambogskontor,

Vi modtager pt. stadig rigtig mange chipmærkningsskemaer og udsender ligeledes mange hestepas og ejercertifikater. Derfor ser vi os nødsaget til at forlænge sagsbehandlingstiden fra 5 til 6 uger – både på sekretariat og stambogskontor for at kunne følge med.

Vær med til at nedbringe vores sagsbehandlingstid
Vi arbejder så hurtigt og effektivt, vi kan med at ekspedere jeres hestepas og ejercertifikater. Du kan hjælpe os yderligere, hvis du sidder klar med hestens registreringsnummer, når du kontakter os vedr. en bestemt hest. Du finder nummeret på forsiden af hestepasset.

Telefontider
Sekretariatet (dvs. også stambogskontoret) opretholder telefontid i tidsrummet mandag til torsdag 9.00 – 13.00 og fredag 9.00-12.00.