Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Sommerhilsen fra bestyrelsen

Kære Alle,

Som altid flyver sommeren afsted.

Der er kommet godt gang i aktiviteter knyttet til vores heste efter Coronanedlukningen. Det har krævet mange frivillige, som i de seneste måneder har ydet en kæmpeindsats for fælleskabet. Tusind tak til alle jer, som engagerer jer i Danmarksmesterskaber, Kompedal Aktivitetsuge, kåringer, stævner, rideture, ridelejre, jer som åbner jeres gårde for biodiversitetsbesøg og alle de andre aktiviteter, som vi med islandske heste elsker at deltage i. Uden jer ville der ikke være nogen forening, og det ville være langt mindre sjovt at have islandsk hest.

I Bestyrelsen mødes vi fortsat on-line. Det fungerer godt – vi kan mødes ofte og det giver mulighed for høj grad af fælles fodslag.

Generalforsamlingen 2021
Den er nu fastlagt til afholdelse d. 13. november. Den bliver virtuel igen i år for at give så mange som muligt mulighed for at deltage. I opfølgning af drøftelsen på Generalforsamlingen i januar 2021, fremlægger bestyrelsen forslag om fremadrettet at kunne kombinere fysisk fremmøde med virtuel deltagelse. Vi håber ,det vil være med til at styrke interessen for at deltage.

Hvis du har forslag til Generalforsamlingen bedes du sende en mail til Sus Ulbæk på su@islandshest.dk, gerne så hurtigt som muligt og senest d. 15.september.

Hvis du ønsker at engagere dig i Dansk Islandshesteforenings’ arbejde så er du også velkommen til at skrive. Det kan være, du har lyst til at bidrage som folkevalgt i komitéerne, eller du har lyst til at bidrage på et specifikt område, som du synes trænger til udvikling. Der er altid brug for flere ideer og hænder.

Hestehold og Biodiversitet
Biodiversitet er for alvor kommet på dagsordenen- også i relation til heste og hestehold. I DI vil vi gerne vise, hvad vi som hesteholdere kan gøre for at styrke biodiversitet. Som et konkret tiltag har DI udarbejdet en folder, og i løbet af sommeren gennemført otte gårdbesøg med eksperter i biodiversitet, for at diskutere forskellige tiltag, man som hesteholder og jordejer selv kan gøre for at styrke biodiversiteten. Projektet er en del af VORES NATUR og er støttet af Friluftsrådet, 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Nordea Fonden. Forslag og gode råd er samlet i artikler som ligger på TÖLT Online
Fra DIs side vil vi arbejde videre hermed. DI vil gerne være den grønne bannerfører i hestesektoren, og være med til at tegne et mere nuanceret billede af, hvordan biodiversitet kan styrkes, end det som har været fremme i rewilding-debatten.

Kåringer
Der har indtil nu været afholdt tre kåringer i år. Efter seneste kåring synes det som om noget af den frustration, som kom til udtryk efter første kåring gradvist afløses af en større forståelse af, hvad det er de nye kåringskrav indebærer. Nu har vi gjort nogle erfaringer, som DI Avlskomite finder det vil være nyttigt at drøfte. I løbet af efteråret vil der blive inviteret til virtuelt avlermøde med Elsa Albertsdóttir, hvor der vil være lejlighed til at drøfte de nye regler.

DM i Sport
DM i Sport viste, at vi er virkelig godt med i Danmark, når det kommer til gode sports-præstationer. Der var meget flot ridning og mange høje karakterer. Det var ærgerligt, at vi ikke fik muligheden for at dyste mod de andre lande til et VM i Herning.
Selvom vi er godt med, er der også et behov for at være på forkant. Et stærkt talent- og elitearbejde kan være med til at styrke interessen for den islandske hest. Eliteudvalget er ved at lægge sidste hånd på en plan for tiltag indenfor talentudvikling og elitearbejdet i DI regi, som retter sig både mod junior-ungryttere og seniorer. Der kommer mere herom senere.

Juniorudvalg
Et nyt junior-unge udvalg har set dagens lys. Udvalget og deres planer for de kommende år vil snarest blive præsenteret i en artikel i TÖLT Online.

Magasinettölt.dk
Sidst men ikke mindst: TÖLT Online. Det er bestyrelsens ambition, at TÖLTs hjemmeside magasinettolt.dk skal udvikle sig til en vidensbank for os med islandske heste. Siden giver allerede nu adgang til et væld af vidensbaserede artikler som snart sagt alt fra sundhed og sygdomme, over træning og uddannelse af dig selv og din hest, til jura i forbindelse med køb og salg af hest. Vi vedbliver at udvikle denne vidensbank – så når du som hesteejer har spørgsmål, er der ét sted, hvor du kan søge vidensbaserede svar. Så hvis du har spørgsmål, som du gerne ser dækket, så kontakt redaktionen på mail: Kristina@islandshest.dk eller Pernille@islandshest.dk

Husk at læse hele det nyligt udsendte nyhedsbrev HER

På vegne af bestyrelsen Formand Sus Ulbæk