Adfærdspolitik for eliteryttere og landsholdsdeltagere

Adfærdspolitik for eliteryttere og landsholdsdeltagere

Dansk Islandshesteforening arbejder for et sikkert og sundt fysik og psykisk arbejdsmiljø i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og anbefalinger, samt arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Dette ønsker Dansk Islandshesteforening at tydeliggøre ved at have udarbejdet en adfærdspolitik.

  1. Grundlæggende for adfærdspolitikken er Dansk Islandshesteforenings, Sportskomiteens og Eliteudvalgets nultolerance i forhold til vold, trusler, diskrimination, mobning, chikane, uønsket seksuel kontakt eller anden adfærd af krænkende, ydmygende eller anstødelig karakter imellem ryttere, trænere, dommere eller andre personer i og omkring Dansk Islandshesteforening.
  • Eliteudvalget anser enhver form for grænseoverskridende eller krænkende adfærd som uacceptabel, hvad end adfærden er tilsigtet eller ej. Grænseoverskridende eller krænkende adfærd kan foregå åbenlyst eller i det skjulte, mellem to mennesker eller i grupper, i fysisk eller psykisk form, verbalt eller digitalt.
  • Eliteudvalget opfordrer alle, som bliver udsat for krænkende adfærd af enhver slags til at rette henvendelse til enten Sportskomiteen, DI’s klage -og ordensudvalg, politiet eller gøre brug af DIF’s Whistleblowerordning.
  • Udvisning af krænkende adfærd som beskrevet i punkt 1 og 2 medfører udelukkelse fra Elitegruppen og kan også medføre udelukkelse fra DM samt karantæne fra Landsholdet. I forbindelse med episoder, som finder sted i forbindelse med stævneafholdelse, kan udelukkelse ske med indberetning til FEIF, som kan indebære suspension fra stævnedeltagelse i en kortere eller længere periode. (Se FEIF G.10.7 Disqualifications and Disciplinary measures Sports.)

Læs mere om komitéerne