Anvendelse af dommere – Alrid

Regler for anvendelse af dommere til Alridstævner

– Opdateret 23.2 2019

Ved Alridstævner anvendes der dommere, som er uddannet i Dansk Islandshesteforening eller i et andet FEIF-land. Her kan man læse om hvilke type dommere og hvor mange der skal bruges, når man vil arrangere et stævne.

Alle sportsdommere (også udenlandske) dømmer i gangartsdelen efter retningslinjer/vejledninger udstukket af FEIF. Disse guidelines kan findes her.

Til Alrid skal der også benyttes dommere ved terrænlydighed, men disse kan være frivillige hjælpere som er instrueret af stævnelederen og de behøver ikke have dommerstatus.

Du finder en liste med kontaktinformationer på dommerne her.

 

Alridstævne FEIF-dommer  Nationaldommer C-dommer Lokaldommer
Gangarter
AL1: 4.1/5.1
AL2: 4.3 (5.1)
AL3: 4.5
AL4: 4.5
1 1 1
Lydighed
Freestyle
AL2
AL3
AL4
1 1 1
Hurtighed 1

*Der skal være min. 1 og max. 3 dommere. De nævnte bemandinger er minimumskrav. Dvs. hvis man kun har én dommer skal denne være mindst C-dommer. Hvis man har 2 dommere skal én være C-dommer (eller højere), men den anden dommer kan godt være en D-dommer.

 

Dommerkrav ved DM i Alrid (AL1)

DM AL1 FEIF-dommer Nationaldommer C-dommer Lokaldommer
Gangarter 4.1 / 5.1 3 1 1
Lydighed AL1 2
Hurtighed 1

Alle nævnte bemandinger er minimumskrav!

Honorarer

  • Udenlandske FEIF-dommere 200 € pr dag
  • Danske FEIF-dommere 500 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • National-dommere 500 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • C-dommere 400 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • Lokaldommere 300 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag

Ingen dommere kan få udbetalt honorar for rejsedage.

Kørsel
Dommeres transport til og fra stævnepladsen skal godtgøres med 3,54 kr pr / km. Dommere arrangerer samkørsel så vidt muligt.

Indkvartering
Hvis et stævne varer flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid
Dommere må max. dømme 8 timer på en dag (inkl. dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere max. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen
Dommerne skal, på ovalbanen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol. Dommeren/dommerne skal, ved lydighedsbanen have en stol samt være beskyttet mod regn og sol.

Dommeren for enden af hurtighedsbanen skal have mulighed for at komme i læ, evt. i en bil.

Sekretærer

Lydighed AL1: Der skal være to sekretærer pr. dommer: én oplæser af programmet og én til at skrive på dommersedlerne.

Der skal derfor være et ekstra eksemplar af alle dommersedler i den klasse. (Programmerne er forskellige)

Sekretærerne skal være rutinerede sekretærer og gerne have kendskab til lydighed. Anvend evt. Lokaldommere.