Hoveddommerrapport

Hoveddommerrapport

Hoveddommeren eller en anden dansk dommer udfylder hoveddommerrapportens del 1 og 2. Rapporten sendes af dommer eller stævnelederen til Ole Olsdal: olsdal@olsdal.dk.

Del 1 er dommernes fælles vurdering af stævnet med gode råd og vejledning til stævnet. Formålet er at give stævnet en mulighed for at forbedre forholdene for rytterne og dommerne.

Del 1 udleveres til stævneleder inden dommerne forlader pladsen. Del 1 sendes også til HD administrator for registrering sammen med del 2 og 3.

Del 2 er dommernes fælles evaluering af det dommerhold, som de netop har været en del af. Dette er med fokus på samarbejdet dommerne imellem, hvordan dommerholdet har oplevet karaktergivningen, om der blev talt tilstrækkeligt om evt. signifikante karakter afvigelser, osv. 

Del 2 bør også bruges til kort at beskrive situationer under stævnet, som vi alle kan lære af. Formålet med del 2 er at fremme læring under og straks efter stævnet samt at få afklaret evt. uenigheder inden man forlader hinanden.

Endelig beder vi stævnesekretariatet om at udfylde del 3 så omhyggeligt som muligt under selve stævnet. 

Til del 1 og 2 kan der afkrydses og gives kommentarer efter behov. Hvis krydset ender i rød, er det en god idé lige at skrive en uddybende kommentar.

HD rapporten består således af 3 dele;

  • Del 1, Dommernes evaluering af stævnet
  • Del 2, Dommernes egen evaluering
  • Del 3, Gule og Røde kort

Det er dommernes opgave at indsende til HD administrator. Formålet er at vi skal kunne anvende informationer til at lære af, så vi alle kan blive lidt klogere og sikre at vi får talt sammen om problemer der måtte opstå undervejs, så brug evt. lidt af pauserne til at få arbejdet gjort.

//TW 29.3.23

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne