Hvad er Alrid?

Hvad er Alrid?

Ordet ALRID er en kombination af ALsidighed og RIDelighed.

Det er en unik konkurrencegren for den islandske hesterace med vægt på islandshestens særlige kvaliteter.

Naturen, som den islandske hesterace har levet i gennem århundreder på Island, har gjort racen hårdfør.

Islændingenes krav til et alsidigt transportdyr i et uvejsomt terræn har skabt en usædvanlig pålidelig, stærk og behagelig ridehest, der er utrolig sikker på benene og som samtidig har gejst og løbevilje.

Viser den islandske hests alsidighed

Formålet med Alrid er at vise i hvor høj grad den enkelte hest er pålidelig, villig, samarbejdsvillig, modig, stærk, udholdende og robust, behersker mindst 4 gangarter, hvoraf den ene skal være tölt.

Konkurrencen, som gennemføres mest muligt i natur og terræn, består af fem discipliner. Alle disciplinerne skal bestås for at gennemføre:

 • Udholdenhed
  • Et distanceridt, hvor der skal tilbagelægges en kilometerrække indenfor en maks. tid. Antal kilometer og maks. tid beror på, hvilket niveau, der rides. Distanceridtet rides i etaper med obligatoriske 5 minutters pauser mellem etaperne.
 • Terrænlydighed
  • I terrænlydighed skal der forceres forhindringer, som kan være spring, grøfter, vand el. lign. Maks. højde/bredde og antal forhindringer beror igen på niveauet.
 • Lydighed
  • Lydighed foregår på en 20 x 40 bane, hvor et program skal rides. Der skal vises forskellige øvelser (volter, slangelinje, skråt igennem, overgange) i forskellige gangarter. Der er udformet programmer til de forskellige niveauer. I AL1 skal Lydighed rides som Free Style, hvilket betyder at rytteren selv laver sit program til selvvalgt musik, som skal indeholde nogle bestemte øvelser, samt nogle valgfri øvelser.
 • Gangarter
  • Gangarterne vises på en ovalbane, og der rides fir- eller femgangsprogrammer som beskrevet i FEIFs reglement – alt efter hvilket niveau, man rider. AL4 og AL3 er den nemmeste firgang, mens AL1 er den sværeste firgang eller femgang.
 • Hurtighed
  • En og en skal rytterne tilbagelægge en strækning på 200-350 m så hurtigt som muligt. Gangart er valgfrit.

Disciplinerne rides i én af følgende sværhedsgrader:

Svær AL1
Middel AL2
Let AL3
Begynder AL4

For at bestå ALRID kræves det, at alle 5 discipliner hver for sig er bestået.

Alle discipliner tæller lige meget. Den samlede karakter udregnes af antal strafpoint i hver disciplin. Hvis en disciplin rides fejlfrit, gives der ingen strafpoint.

Den ekvipage eller det hold, der sammenlagt har det mindste antal strafpoint, har vundet.

Hver disciplin bedømmes ud fra kriterier beskrevet i Dansk Islandshesteforenings ALRID-regelement (find dokumentet nederst på siden).

Fx. gives der strafpoint for forhindringsfejl i forbindelse med passage af forhindringerne på terrænlydighedsbanen sådan her:

Én forhindringsfejl: 10 strafpoint

To forhindringsfejl: 30 strafpoint

Tre forhindringsfejl: 60 strafpoint

Fire forhindringsfejl: 100 strafpoint

Forhindringsfejl forstås som refusering, volte, fald eller styrt indenfor en forhindrings strafområde.

Sådan udregnes totalen 

Hver ekvipage starter med at have 100 point i hver disciplin svarende til idealet.

Hvis en disciplin bliver redet fejlfrit, bevarer ekvipagen de 100 point. Hvis der begås fejl i en disciplin, fradrages point som anført i beskrivelsen af hver disciplin. Hvis en ekvipage får 100 strafpoint i en disciplin, er disciplinen ikke bestået.

Den beståede ekvipage eller det beståede hold, der sammenlagt har det højeste pointtal har vundet.

Her gælder det i øvrigt også, at hvis der er pointlighed mellem præmietagerne, så regnes den ekvipage, der har opnået højest karakter i tölt som bedst. Hvis der også er pointlighed i tölt er det den hest med laveste puls efter 10 minutter, der snupper placeringen.

Ikke beståede ekvipager placeres ikke.

Reglement og stævnemanual

Sportskomitéen i samarbejde med Alridsudvalget vedligeholder reglementet omkring Alrid.

Reglementet indeholder alt omkring opbygning af springruter, distance, galopløb og meget andet.

Reglement, dyrlægevejledning og stævnemanual findes nederst på siden.

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne