Landshold Sport og Gæðingakeppni

Landshold Sport og Gæðingakeppni

Landsholdstilkendegivelse 2024

For at blive taget i betragtning til deltagelse på det danske landshold til NM i Herning i august 2024, skal man tilkendegive, at man står til rådighed for landsholdet.

DI Landsholdstilkendegivelse 2024

Udtagelsesudvalget (UU) består i år af Kristiane Bruun Hansen, Pia Hansen og Henning Jensen. Landstræneren Anton ”Toni” Páll Nielsson står til rådighed som faglig ressource og sparring for UU. UU er et udvalg under SK, hvorfor SK er ansvarshavende for UU’s beslutning.

Denne tilkendegivelse indebærer, at man kommer på listen over ryttere som Udtagelsesudvalget (UU) vil holde særligt øje med og indebærer mulighed for deltagelse i NM 2024 i både Sport og Gædingakeppni.

Denne tilkendegivelse indebærer, at du som rytter – samt forældre til ryttere under 18 år:

 • respekterer udtagelseskriterierne.
 • accepterer UU’s udtagelse og at denne ikke kan omgøres.
 • overholder FEIF’s Code of Conduct.
 • accepterer at landsholdsledelsen og landsholdstræneren har den endelige beslutningskompetence med hensyn til at opretholde og håndhæve adfærdspolitik, horsemanship, sportsmanship og hestevelfærd for hele perioden, hvor rytteren er udtaget til at repræsentere landsholdet ved internationale mesterskaber eller begivenheder.

Enhver overtrædelse af ovennævnte kan resultere i udelukkelse fra deltagelse på landsholdet.

Sportskomiteen (SK) gør opmærksom på, at UU optræder på vegne af SK, og derfor skal alle generelle spørgsmål om sportsrelaterede emner ske til SK, specifikke spørgsmål om udtagelse kan gå direkte til UU.

Der skal udtages max. følgende antal sportsryttere:

 • 10 senior ekvipager
 • 8 ungrytterekvipager
 • 3 juniorekvipager
 • 4 wildcard kan gives til 4 ekvipager af valgfri aldersgruppe
 • og derudover kan UU udtage reserveryttere, der skal stå til rådighed indtil NM starter.
 • der stilles ikke nødvendigvis med fuldt hold.

Udtagelse af seniorryttere – sport

For at komme i betragtning til landsholdet som seniorrytter gælder følgende regler:

 • deltagelse i mindst et dansk WRL-stævne. For ryttere i pasklasserne gælder, at resultaterne kan være opnået fra både et dansk DRL-stævne og et dansk WRL-stævne.
 • deltagelse i DM 2024

Udtagelse af ungryttere og juniorryttere – sport

For at komme i betragtning til landsholdet som ungrytter og juniorrytter gælder følgende regler:

 • deltagelse i mindst to danske WRL-stævner med deltagelse i udtagelse og mindst en finale. For ryttere i pasklasserne gælder, at resultaterne kan være opnået fra både et dansk DRL-stævne og et dansk WRL-stævne. Desuden gælder, at det ene pasresultat må være opnået til et udenlandsk WRL-stævne.
 • deltagelse i DM 2024

Udtagelse af Gæðingakeppni-landshold

Udtagelsen af landsholdet i Gæðingakeppni baseres dels på karaktererne opnået til DM og dels på Udtagelsesudvalgets vurdering.

Det er ekvipagen, som udtages til landsholdet i Gæðingakeppni i samtlige klasser. Dette gælder også A-flok og B-flok, hvor alle ekvipager der er berettiget til at deltage i DM kan udtages til NM, så længe rytteren opfylder alle kriterier for at kunne repræsentere Danmark ved NM.

Ryttere skal tilkendegive om de ønsker at stå til rådig for det danske landshold via tilmelding på SPORTI.

Der udtages max. 4 ekvipager i GDA-senior, GDB-senior, GDY-B (18-21 år) og GDT (13-17 år).

 • Den ekvipage i hver af ovenstående klasser, som er placeret som nr. 1 i udtagelsen til DM udtages til landsholdet.
 • Den ekvipage der vinder hver af ovenstående klasser til DM udtages til landsholdet. Er vinderen af en klasse identisk med nr. 1 i udtagelsen vælges nr. 2 i udtagelsen til at deltage på landsholdet.
 • Derudover kan Udtagelsesudvalget udtage to ekvipager i ovenstående klasser baseret på udtagelseskriterierne.
 • Udover ovenstående har Udtagelsesudvalget mulighed for at udtage max. 4 ekvipager i GDY-A (18-21 år) ligeledes baseret på udtagelseskriterierne.
 • Der stilles ikke nødvendigvis med fuldt hold.

For at komme i betragtning til landsholdet som Gæðingakeppni-rytter gælder følgende regler:

 • deltagelse i mindst 1 dansk stævne
 • deltagelse i DM GK 2024

Udtagelsesudvalgets udtagelseskriterier for både sport og gæðingakeppni

 • Ekvipagens resultatmæssige stabilitet og formkurve gennem stævnesæsonen
 • Rytterens kvalifikationer og erfaring samt aktuelle form
 • Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form
 • Ekvipagens udviklingsmuligheder og potentiale
 • Man skal kunne ride både udtagelser og finaler
 • Vi kigger efter landsholdsånd, sportsmanship og horsemanship samt god og harmonisk ridning
 • Etik og moral omkring hestevelfærd skal være i top
 • Udstyret skal være i orden og hesten skal være sund og rask
 • Rytterens evne til at bidrage positivt og konstruktivt til holdets trivsel og succes.
 • For udtagelse af ungrytter/junior ligeledes: Daglig træners og forældres positive bidrag til god dialog og konstruktivt samarbejde med landsholdsstaben.
 • Ved sammensætningen af landsholdet kigges der også på de øvrige landes niveau og styrker
 • Har en rytter i indeværende sæson modtaget advarsler, gult/rødt kort eller blevet diskvalificeret for nedenstående punkter, vil dette vægte tungt ved vurderingen af, om en rytter kan komme i betragtning til landsholdet:
  • hård ridning
  • sår i munden eller andre steder
  • forkert brug af udstyr
  • udvisning af dårlig horsemanship eller sportsmanship
 • DI’s elitegruppe udgør en særlig pulje af talenter, som vil blive nøje overvejet til at repræsentere vores landshold. Eliterytterne tilbydes træningsaktiviteter med vores landstræner samt andre aktiviteter hvor målet er at forberede ryttere til optimal præstation under NM. Det vil derfor indgå i Udtagelsesudvalgets overvejelser om udtagelse af en rytter, hvorvidt denne har deltaget i elitegruppens aktiviteter med landstræneren.

Ingen af de ovennævnte kriterier kan stå alene men er udtryk for, hvilke kriterier, der samlet set indgår i udtagelsesovervejelserne. I sidste ende beror en udtagelse altid på en faglig vurdering af, hvordan det optimale hold kan sammensættes med henblik på at opnå det bedst mulige resultatmål.

UU vil følge hele stævnesæsonen 2024 online og fra stævnepladserne og holde øje med de ryttere, der har tilkendegivet at stå til rådighed for landsholdet. Derfor er det vigtigt for arbejdet med udtagelse af landsholdet, at man tilmelder sig så hurtigt som muligt, hvorfor prisen stiger hvis man tilmelder sig meget sent i sæsonen.

Priser:

600 kr. i perioden frem til 31. marts 2024 (medlemmer af elitegruppen betaler ikke)

1.500 i perioden 1. april – 15. juni 2024 (medlemmer af elitegruppen betaler kr. 1.000)

2.500 i perioden 16. juni frem til DM 2024 søndag d. 14. juli kl. 12:00 (medlemmer af elitegruppen betaler kr. 2.000)

Det opkrævede beløb for tilkendegivelse tilbagebetales ikke uanset om man kommer med på landsholdet eller ej.

Læs mere om komitéerne