Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Reglement

I Danmark er vi underlagt de regler og retningslinier, der er givet fra FEIF – dog med få undtagelser, som er beskrevet som danske særregler. Disse er lavet for at tilpasse reglementet til de stævner og struktur vi har her i Danmark.

Det er væsentligt at have et regelsæt, der gør sig gældende verden over, da dette gør vores resultater målbare. Disse regelsæt er designet for at gøre det bedste for vores heste og omhandler alt fra omgangen med dem til det udstyr, vi anvender.

Der forskes konstant i forskellige elementer ved sporten for at gøre det bedst muligt for vores heste at deltage i konkurrencer. Der bliver ofte lavet nye tiltag på baggrund af nye opdagelser, så reglerne kan blive tilpasset til al ny viden og erfaring. Alt hvad der besluttes varsles i god tid og vil altid være at se på FEIF’s hjemmeside.

Der findes forskellige reglementer i diverse konkurrenceformer og så er der et overordnet, som de alle gælder under i forhold til udstyr og hestehåndtering. Alle disse forskellige reglementer kan ses under undermenuen Reglement.