Frilco Philippines Corporation

Vaccinationsregler

Ved kåringer, klubarrangementer og stævner med status A, B, C og D i Danmark, gælder følgende vaccinationsregler: Af figuren fremgår den korrekte basisimmunisering med influenzavaccine:  

  • 1. basisvaccination efterfulgt af
  • 2. basisvaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. basisvaccination
  • 3. booster vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. basisvaccination

Herefter skal hesten vaccineres årligt, max. 365 dage efter 3. basisvaccination (boostervaccinationen).

Alle vaccinationer skal gives i henhold til vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår af lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl skal du rådføre dig med din dyrlæge.

Enhver vaccination (booster) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen (dag 8). Heste må starte kåring og stævne mellem 2. og 3. vaccination. Heste med korrekt basisvaccination før 1.1.2005 er fritaget for kravet om 3. booster vaccination.

Vær opmærksom på internationale stævner i udlandet hvor FEI’s regler er gældende, bl.a. VM for Islandske Heste. I disse tilfælde vil det oftest være FEI’s vaccinationsregler der gælder: dvs. basisvaccineret som ovenfor og sidste vaccination skal være givet indenfor de sidste 6 mdr. og 21 dage. Læs mere her.

Det er vigtigt at man som rytter er opmærksom på hvilke vaccinationsregler der gælder i det enkelte land.

Ny-importerede heste fra Island


Heste, importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal hesten have 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte stævner og stille til kåring. Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.


/Opdateret, 17. april 2023