Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Vaccinationsregler

Ved kåringer og stævner med status A, B og C gælder FEIF’s vaccinationsregler*

Disse regler er nævnt i FEIF Rules and Regulations  og svarer til FEI’s regler, (dog uden mulighed for at benytte sanktionerne i FEI Veterinary Regulations – bilag VI).

Af figuren fremgår den korrekte basisimmunisering med influenzavaccine:

 

  • 1. basisvaccination efterfulgt af
  • 2. basisvaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. basisvaccination
  • 3. booster vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. basisvaccination
  • Herefter skal hesten vaccineres årligt, max. 365 dage efter 3. basisvaccination (boostervaccinationen).
  • For at deltage i A-, B- og/eller C-stævner samt kåringer skal hesten være vaccineret indenfor de sidste 6 måneder og 21 dage – få derfor planlagt din hests årlige vaccination, så det passer bedst muligt ind i hestens deltagelse ved stævner/kåringer – tal også med din dyrlæge om vaccinationerne, hvis det giver vanskeligheder.

 

  • Ved stævner med D-status, kan hesteejerne nøjes med basisimmuniseringen (se figuren, dvs de 3 første vaccinationer) og derefter blot den årlige booster, dog max 365 dage.
    Hvis et D-stævne gennemføres sammen med et ranglistestævne (A-, B- og/eller C-stævner) skal hesten være vaccineret indenfor de sidste 6 måneder og 21 dage (se ovenfor).

 

  • Enhver vaccination (booster) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen.
  • Heste må starte kåring og stævne mellem 2. og 3. vaccination.

Heste med korrekt basisvaccination før 1.1.2005 er fritaget for kravet om 3. booster vaccination.

Ny-importerede heste fra Island

Heste, importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal hesten have 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte stævner og stille til kåring.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

*Hesteinfluenzavaccinationer og FEI

FEI’s bestyrelse har, med virkning fra den 1. oktober 2022 og frem til den 1. april 2023, vedtaget, at heste kan konkurrere ved FEI events, når den seneste booster er givet indenfor en periode på 12 måneder (dog ikke indenfor de seneste 7 dage) inden ankomst til det pågældende event.
Alle andre krav skal være opfyldt i denne periode (inklusive den korrekte vaccination før).

FEIF meddeler på sin hjemmeside, at man følger FEIs beslutning om at godkende en midlertidig dispensation fra FEI Veterinary Regulations som reaktion på manglen på vacciner i Europa forårsaget af forsyningsproblemer.

Forlængelsen er kun en midlertidig løsning og kun mulig, fordi vores heste er godt beskyttet efter at være blevet vaccineret hver sjette til 12. måned, ofte i mange år, meddeler FEIF, der ligesom FEI vender tilbage til seks måneders booster-intervallet, så snart vaccinetilgængeligheden er normal igen, da det er nødvendigt at fortsætte med at bygge videre på denne kollektive immunitet på lang sigt.

Se FEIFs meddelelse her

/Opdateret, 16. januar 2020 TW

// Opdateret med link til gældende FEIF Rules and Regulations d. 7.4. 2021 KC

///Opdateret den 30. maj 2022 KK

//// Opdateret d. 20.9 2022 med link til meddelelse fra FEIF KC