Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Vaccinationsregler

Ved stævner med status A, B og C gælder FEIF’s vaccinationsregler nævnt i Rules and Regulations G1.4 (tilsvarende til FEI’s regler, dog uden mulighed for at benytte sanktionerne i FEI Veterinary Regulations – bilag VI).

  • 1. basisvaccination efterfulgt af 
  • 2. basisvaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. vaccination – heste må starte kåring og stævne mellem 2. og 3. vaccination.
  • 3. booster vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. vaccination
  • Herefter skal hesten vaccineres max. 365 dage efter 3. basisvaccination, DOG skal hesten være vaccineret indenfor 6 måneder og 21 dage for at deltage i A-, B- og/eller C-stævner.
  • Vaccinationen skal være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen.

Heste med korrekt basisvaccineret før 1.1.2005 er fritaget for kravet om 3. booster vaccination.

Ved stævner med D-status, kan hesteejerne nøjes med de to første basisvaccinationer (som beskrevet ovenfor) + den 3. booster (ligeledes beskrevet ovenfor) og derefter blot den årlige vaccination.
Hvis et D-stævne gennemføres sammen med et ranglistestævne (A-, B- og/eller C-stævner) så gælder FEIFs vaccinationskrav for alle deltagere.

Ny-importerede heste fra Island

Heste, importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal hesten have 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte stævner og stille til kåring.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

Opdateret, 16. januar 2020 TW