Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Landshold

Udtagelse af sportslandshold 

Udtagelsen af landsholdet baseres på den enkelte ekvipages præstationer i sportskonkurrencerne i indeværende stævnesæson(til og med DM). For udtagelse i pasløb gælder naturligvis gode pastider. Der lægges vægt på højt stabilt niveau, som kan blande sig i den internationale elite.

Når nedenstående er opnået vil ekvipagen være kvalificeret til bruttotruppen for landsholdet:

  1. Tilkendegive at man ønsker at komme i betragtning – senest d. 15. april * eftertilmelding senest d. 1. maj *
  2. Betale et tilkendegivelsesgebyr på 600 kr, som går ubeskåret til landsholdet. *
  3. Have minimum 2 registrerede stævner på WRL fra stævnesæsonen 2021 inden DM i sport 2021. Såfremt Covid-situationen ikke gør det muligt at ride 2 WRL stævner, vil dette krav blive reduceret.
  4. Deltager ved DM.

* Dette sker via Sporti

Der kan i særlige tilfælde søges og gives dispensation til en af ovenstående – velbegrundet ansøgning skal sendes til Sportskomitéen. Der kigges både på udtagelser og finaler ud fra tesen ”Hvis man ikke kan ride en god udtagelse, når man aldrig frem til en finale” og ”Hvis man når til en finale, skal man også kunne ride den til et godt resultat”.  Dvs. at ekvipager skal vise, de er i stand til, at levere resultater både i udtagelse og finale.

Det er ligeledes op til Udtagelsesudvalget at vurdere, hvorvidt Danmark skal være repræsenteret i alle discipliner ved det kommende mesterskab. Man kan således vælge at udtage flere ekvipager i samme disciplin, såfremt det er her de danske ekvipager på det tidspunkt har deres styrke set i forhold til andre landes resultater. Der lægges vægt på at ekvipagen (forventeligt – ud fra seneste mesterskabers resultater sammenholdt med løbende WRL-resultater) kan placere sig i top 5/10 for seniorerne – top 3 for ungrytterne.

Som udgangspunkt stilles med fuldt landshold, dog kun hvis ekvipagerne skønnes at have en fair chance i forhold til de andre landes styrke.

Under DM udtages det endelige hold og målet er naturligvis at stille med det stærkeste hold og tage flest mulige medaljer.

Landshold til inviterede events
Når Sportskomiteen inviteres til at stille et ”mini landshold” ved specielle events såsom Youth Match ved World Toelt eller landskamp ved Flyinge Ishest i Sverige, så udvælger Udtagelsesudvalget ekvipagerne udfra nedenstående kriterier:

  • Pæn og harmonisk ridning
  • Medaljesandsynlighed
  • Resultatshistorik
  • Landsholdstilkendegivelse

Læs mere om Udtagelsesudvalgets tanker og strategier i 2021, her

//Tsw 1.4.21