Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Anvendelse af dommere

Ved stævner (sport og gædingakeppni) anvendes der dommere, som er uddannet i Dansk Islandshesteforening. Her kan du læse om hvilke type dommere, og hvor mange, der skal bruges, når man vil arrangere et stævne, samt læse om honorering, kørsel mv.

Alle sportsdommere (også udenlandske) dømmer efter retningslinjer/vejledninger udstukket fra FEIF.

Disse guidelines kan findes her

Du finder kontaktinformationer på dommerne i adressebogen her

 

 

Honorarer

2019

·       Udenlandske FEIF-dommere 200 € pr dag – fra 2020 nedsættes dette til 150 € pr dag

·       Danske FEIF-dommere 500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

·       National-dommere 500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

·       Lokalklub-dommere 400 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

 

OBS: Der gives ikke honorar for rejsedage

Honoraret til danske dommere følger Skattevæsenets regler for skattefrit dommerhonorar.

I tilfælde af at et stævne ikke overholder ovennævnte regler kan det få konsekvenser for stævnets ranglistestatus.


Kørsel
Dommeres transport til og fra stævnepladsen skal godtgøres med 3,54 kr. pr / km. Dommere arrangerer samkørsel så vidt muligt.

Indkvartering
Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid
Dommere må max. dømme 8 timer på en dag (inkl. Evt. dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere max. vare 10 timer inklusive frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen
Dommerne skal på banen have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.