Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Anvendelse af dommere

Ved stævner (sport og gædingakeppni) — anvendes der dommere, som er uddannet i Dansk Islandshesteforening. Her kan du læse om hvilke type dommere, og hvor mange, der skal bruges, når man vil arrangere et stævne, samt læse om honorering, kørsel mv.

Alle sportsdommere (også udenlandske) dømmer efter retningslinjer/vejledninger udstukket fra FEIF.

Disse guidelines kan findes HER

Du finder kontaktinformationer på dommerne i adressebogen her

OBS: Der skal til hvert stævne være mindst 1 dommer fra Dansk Islandshesteforening på banen i hver enkelt klasse.

 

StævnerKlasserStatusFEIF-dommerNational-dommereLokalklub-dommere
Sport A5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2WRL3 2
Sport B5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2,P3WRL32
Sport A5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2DRL32
Sport B5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2,P3DRL32
Sport CØvrige klasserDRL14
Sport D (Lokale stævner)Alle klasserIngen status1

De anførte bemandinger er minimumskrav i stævnediscipliner.

PP1* – Vær obs på, at dommerbemandingen i denne disciplin skal bestå af 6 dommere, læs mere i FEIF Rules and Regulations

Ved stævner i sport DRL, sport C ANBEFALES det, at der anvendes minimum 1 lokalklub-dommer.

Det anbefales, at stævnet booker en dommer mere end minimumbemandingen foreskriver.

Ved alle klubarrangementer – herunder træningsstævner, kurser, stævnetræning m.m. – hvor man kører med oprangering, tæller arrangementet som et D-stævne og der skal derfor være minimum en dansk dommer tilstede og der skal indløses rytterlicens. Ved oprangering menes alle former for karaktergivning/rosetuddeling.

Et stævne kan søge dispensation for overstående regler om dommernes anvendelse hos sportskomiteen. Send mail til sportskomiteen@islandshest.dk

Honorarer

2022

·       Udenlandske FEIF-dommere 200 € pr dag

·       Danske FEIF-dommere 500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

·       National-dommere 500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

·       Lokalklubdommere 500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag

 

OBS: Der gives ikke honorar for rejsedage

Honoraret til danske dommere følger Skattevæsenets regler for skattefrit dommerhonorar.

I tilfælde af at et stævne ikke overholder ovennævnte regler kan det få konsekvenser for stævnets ranglistestatus.


Kørsel
Dommere på den danske dommerliste skal for transport til og fra stævnepladsen godtgøres med 3,70 kr. pr. km. Der arrangeres samkørsel så vidt muligt.

Alle øvrige dommere afregnes med en takst på 2,75 kr. pr. km.

Indkvartering
Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid
Dommere må max. dømme 8 timer på en dag (inkl. Evt. dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere max. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen
Dommerne skal, på banen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.

 

//TSW 31.05.22 opdateret km takst