Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Eventkontrakter

Eventkontrakter

Eventkontrakterne giver kommercielle aktører mulighed for at bruge DI´s aftaler og services, som klubber har til rådighed, når der afholdes stævner.

Ved oprettelse af en eventkontrakt lægger DI vægt på, at eventen skal tilføre islandshestemiljøet noget nyt og/eller at eventen har en størrelse, som ikke gør det muligt for DI´s klubber at afholde.

Det er vigtigt ved ansøgningen til disse events, at hestevelfærden er god ligesom, der er gode rammer for både publikum og officials til disse events.

Der betales et samlet eventgebyr på 7000,- kr.

Eventaftalerne dækker:

  • Brug af Sporti
  • Brug af Koda/Gramex
  • Brug af ​rangliste
  • Brug af ​DI’s dommere
  • Brug af DI/FEIF-logo
  • Brug af Icetest​NG

Ud over eventaftalen skal de private arrangører selv betale forsikring af de frivillige:

– ansvarsforsikring

– lovpligtig arbejdsskadeforsikring

– rejseforsikring

– psykologisk krisehjælp ifm. skade/uheld

– retshjælpsdækning

Ansøgninger sendes til sportskomiteen@islandshest.dk


Prøveordning med kommercielle ovalbanestævner ophører pr. 26.9. 2022

Fra d. 26. september 2022 må private stævnearrangører indgå samarbejde med en lokalklub for at kunne afholde stævner.

Det vil sige, at hvis du som privat stævnearrangør vil holde et stævne, skal det være sammen med en lokalklub under Dansk Islandshesteforening.

Eventaftaler indgås udelukkende med private aktører, som tilfører islandshestemiljøet en ekstra dimension, hvor klubber ikke har mulighed for at byde ind fx pga. af økonomi.

Arrangører som afholder World Toelt, IceHorse Festival og Istölt Frederikshavn er eksempler herpå.

/Opdateret d. 26.9. 2022