Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Eventkontrakter

Eventkontrakterne giver kommercielle aktører mulighed for at bruge DI´s aftaler og services, som klubber har til rådighed, når der afholdes stævner.

Ved oprettelse af en eventkontrakt lægger DI vægt på, at eventen skal tilføre islandshestemiljøet noget nyt og/eller at eventen har en størrelse, som ikke gør det muligt for DI´s klubber at afholde.

Det er vigtigt ved ansøgningen til disse events, at hestevelfærden er god ligesom, der er gode rammer for både publikum og officials til disse events.

Der betales et samlet eventgebyr på 7000,- kr.

Eventaftalerne dækker:

  • Brug af Sporti
  • Brug af Koda/Gramex
  • Brug af ​rangliste
  • Brug af ​DI’s dommere
  • Brug af DI/FEIF-logo
  • Brug af Icetest​NG

 

Ud over eventaftalen skal de private arrangører selv betale forsikring af de frivillige:

– ansvarsforsikring

– lovpligtig arbejdsskadeforsikring

– rejseforsikring

– psykologisk krisehjælp ifm. skade/uheld

– retshjælpsdækning

 

Ansøgninger sendes til sportskomiteen@islandshest.dk

Seneste ansøgningsfrist for 2022 er 1. marts 2022, ansøgningerne evalueres løbende.

 

Eventkontrakter i 2022:

World Toelt

Icehorse Festival, WRL

Bøgelund Heste, WRL

Debelmose sensomme stævne, WRL

 

Prøveordning med kommercielle ovalbanestævner

Der gives, igen i år (2022), mulighed for at private aktører kan afholde ovalbanestævner i Danmark.

Det er bestyrelsens opfattelse, at afholdelse af ovalbanestævner først og fremmest er en opgave for klubberne, og vi anerkender at afholdelse af disse stævner udgør en væsentlig faktor i mange klubbers økonomi. Bestyrelsen holdning bunder også i, at det er DI’s medlemmer og klubberne, som har finansieret uddannelse af dommere, udvikling af Icetest​NG, bidraget til Sporti, afholder Coda afgifter mv. og at dette ikke er sket med et kommercielt sigte, men for at DI´s medlemmer og klubberne kan nyde godt heraf.

Bestyrelsen har i flere år bakket op om afholdelse af stævnearrangementer arrangeret af private med et kommercielt sigte, hvor klubber ikke har mulighed for at byde ind pga. af økonomi eller hvor der er udbydes noget helt nyt som tilfører islandshestemiljøet en ekstra dimension f.eks. World Toelt, IceHorse Festival eller Nordic Ice Games.  Disse arrangementer har en størrelse og en økonomi, som vi ikke ser klubberne byde ind med.

I Corona-året 2021 blev der åbnet for at private kunne afholde ovalbanestævner på prøvebasis. Det er vi villige til at afprøve endnu et år for at give private aktører mulighed for at vise at man kan tilføre stævne udbuddet nytænkning og måske et højere niveau.

Vi gør opmærksom på, at det er en prøveordning som evalueres vinteren 2022/2023, hvor der skal tages stilling til om ordningen skal videreføres.

Vi opfordrer de private aktører til at samarbejde med klubberne om deres stævner, så vidt det er muligt.

For at komme i betragtning til at afholde et kommercielt ovalbanestævne skal følgende kriterier opfyldes:

Stævnerne skal have størrelse og høj kvalitet.

Stævnerne skal tilføre noget nyt til sporten.

Stævnerne skal have status af DRL/WRL

Der betales eventgebyr på 7000,- kr.

 

Ansøgninger sendes til sportskomiteen@islandshest.dk

Seneste ansøgningsfrist for 2022 er 1. marts 2022, ansøgningerne evalueres løbende.

 

Læs også denne nyhed offentliggjort d. 26.1. 2021