Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Sports- og Avlskomiteen

20151121_IR_generalforsamling web

Ændring i komiteerne.

I juli måned trak Anita Adler Rasmussen sig fra arbejdet i Sportskomiteen, og da Signe Bisgaard har orlov består Sportskomiteen i dag af formand Kim Bugge, Carlos Møller San-Pedro og Rikke Lønbro Bertelsen.

Også i Avlskomiteen er der sket ændringer, idet Søren Dons Jensen har trukket sig, og Rune Svendsen, som var suppleant, er indtrådt som medlem. Avlskomitéen har nedsat et udvalg for udarbejdelsen af en plan for resten af dette regnskabsår – Udvalget står ligeledes for udførelsen af arbejdet resten af foreningsåret. Udvalget udarbejder ligeledes en plan for næste år, med tilhørende budget, jf. vedtægterne. Udvalget ledes af Caroline Thrane og består derudover af Helene Soelberg, Peter Kristensen og Rune Svendsen. Udvalget kan efter behov inddrage William Flügge, som fortsat er formand for Avlskomiteen og sidder i DI-Bestyrelsen.

Bestyrelsen har sit første møde efter sommerferien lørdag den 20. august, og herefter vil der blive udsendt et nyhedsbrev med mere information om forhold, som bestyrelsen arbejder med i øjeblikket.