Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Til årsmøde i DI´s motorrum

Det summede af virkelyst og skabertrang lørdag d. 7. januar ved DI´s årsmøde på Vilhelmsborg.
Årsmødet har til formål at give nye ansigter i udvalg og komiteer en introduktion til foreningen – herunder organisationsstruktur, økonomi, samarbejdspartnere, rammefaktorer osv.

Dagen forløb hyggeligt og var en fin mulighed for at kunne sætte ansigt på hinanden og byde nye frivillige velkommen i foreningen. Til mødet var følgende indbudt:

Bestyrelsen
Avlskomite
Sportskomite
Klubkomite
Natur og Breddekomite
TREC udvalget
Juniorudvalget
Uddannelsesudvalget
Hedelandsudvalget
Dommerudvalget
Gædingakeppni udvalget
Alrid udvalget
Kåringsudvalget
Aktivitetsuge udvalget
Klage og Ordensudvalget
samt alle ansatte i sekretariatet

Vidste du, at tilsammen udgør de poster, der besættes af frivillige i DI og klubberne ca. 71 fuldtidsstillinger!

Du kan se billeder fra dagen herunder.

Programmet bestod af både oplæg og arbejde i mindre diskussionsgrupper indenfor emner som frivillighedsstrategi, FEIF som organisation, den kommende FEIF-konference, afdækning af komitéernes arbejdsopgaver og sidst men ikke mindst idéer til aktiviteter, events og andet i forbindelse med DI’s 50 års jubilæum i 2018.

Fotos af det enkelte komité, bestyrelses- og udvalgsmedlem, der blev taget på dagen vil blive lagt på hjemmesiden i den kommende tid.