Til rytterne

Til rytterne

Vægten ligger på sikkerhed

I undervisningen i Dansk Islandshesteforenings ryttermærker lægges der først og
fremmest vægt på sikkerhed. Det er en helt fundamental del af den daglige omgang
med heste.
Som rytter skal du lære en masse vigtige regler, som du ikke kun skal kunne
praktisere til en prøve. Det er også vigtigt, at du gennem undervisningen bliver
bevidst om at tænke sikkerhed ind i hverdagen.


Pædagogikken bag

I undervisningen i Dansk Islandshesteforenings ryttermærker bliver der lagt vægt på
at undervise dig i:

 • Hvad du skal gøre
 • Hvordan du skal gøre det
 • Hvorfor du skal gøre det

Disse kriterier sørger for, at du kender de bagvedliggende årsager til det du skal lære.
På den måde kan du bedre integrere det og se en mening med undervisningen, når
du tager din viden med ud i din hverdag med heste.
Du lærer altså bevæggrundene bag alt, der udgår undervisningen. På den måde
klædes du på fagligt og forsvarligt til at forklare, hvorfor en færdighed eller viden er
vigtig.


Undervisningen er praksisnær

Den undervisning som din ryttermærkeinstruktør gennemfører, er praktisk og skal
underbygge det teoretiske materiale, som du selv gennemfører.
Du vil komme igennem følgende overordnede emner fordelt på ryttermærke 1 og 2:

 • Sikkerhed
 • Hestehold
 • Ridning
 • Hestens læring
 • Gangarter
 • Udstyr
 • Anatomi
 • Love og regler

Hvis du gerne vil gennemføre et ryttermærkeforløb, kan du henvende dig til din
lokalklub og foreslå klubben at oprette et hold/forløb. Du kan også selv
sammensætte et hold/forløb.
Se mere i vores guide til Ryttermærke-arrangørerer.

Pris

Prisen for at tage et ryttermærke kan variere alt efter hvordan den praktiske
undervisning tilrettelægges.
Det teoretiske materiale er gratis tilgængeligt for DI- medlemmer.
Det koster 100 kr. at få adgang til det teoretiske materiale for ikke-medlemmer.

Læs mere om komitéerne