Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

To år gammel dispensation til stævnerytter skaber debat

Sekretariatet har søndag aften modtaget en henvendelse via Facebooks beskedfunktion. Henvendelsen drejer sig om forståelsen af håndhævelsen af en stævnerytters dispensation og bærer præg af dyb frustration. Mandag eftermiddag modtager sekretariatet en mail fra pågældende stævnerytters familiemedlem, der også sætter spørgsmålstegn ved sportskomiteens håndhævelse af dispensationen givet for to år siden.

Stævnerytteren fik dispensation i 2015 af daværende sportskomité, da rytteren lider af Cystisk fibrose. Af dispensationen fremgår det at: ”dispensationen gælder kun til udtagelser – skulle du ride dig i en T1-finale gælder dispensationen ikke denne, og du skal trække dig fra finalen”.

DI´s sportskomité gjorde ved weekendens Fynsmesterskaber rytteren opmærksom herpå, da vedkommende havde kvalificeret sig til finalen.

Sekretariatet og bestyrelsen vil meget gerne bidrage til at udrede og forklare situationen.

Sportskomiteen fremlægger derfor nedenstående sagsbehandling vedrørende stævnerytterens dispensation:

Den 2. juli 2015 søgte stævnerytteren, fremover benævnet som X, om dispensation til at måtte ride med hjælp udefra i form af assistance med ilt-apparat, samt at blive undtaget fra kvalifikation til T1 via T3. Ordlyden i ansøgningen fra stævnerytteren var som følger:

“Kære Sportskomite.

 Jeg skriver til Jer i håb om at I vil give mig dispensation til at starte T.1 udtagelse uden at skulle kvalificere mig gennem T.3.

 (Afsnit udeladt idét der fremgår detaljerede personlige oplysninger om stævnerytterens helbred)….Dette gør det meget svært for mig at ride så “mange” runder i tølt. (Jeg kan slet ikke ride 4-gang).

 Derfor vil jeg meget gerne hvis jeg kunne få lov til at starte T.1 udtagelser, uden jeg skal samle point til det. Jeg ligger lige nu på et snit på 6,0 i T.5.

Derudover vil jeg høre om min mor må stå i collectingring med min ilt klar, så jeg kan få ilt lige inden og lige efter jeg har redet.

 Jeg håber meget I vil være med til at støtte mig, da jeg ikke rigtig har anden udvej og der findes jo ikke noget handicap ridning indenfor islænder verden endnu. 

 M.V.H. X

 P.s. Det er intet problem at få lægeerklæring på alt”

 

Den 20. juli 2015 holder Sportskomiteen møde, og den 25. juli 2015 meddeler de deres dispensation:

 “Kære X. 

Sportskomiteen vil gerne give dig dispensation til at ride T1 uden at opnå kvalifikation via T3 grundet din helbredssituation. Dog gælder dispensationen kun til udtagelser – skulle du ride dig i en T1-finale gælder dispensationen ikke denne og du skal trække dig fra finalen. 

 Ligeledes får du dispensation til at have en hjælper stående i collectingring til at assistere med ilt til dig før og efter ridtet. 

Venlig hilsen

 Sportskomiteen” 

 

X ønsker efterfølgende en uddybning af dispensationen og modtager en uddybende forklaring fra daværende sekretær fra Sportskomiteen. Den lyder:

“Hej X.

Du har fået dispensation til at undlade at kvalificere dig til T1 uden at ride T3 på baggrund af en helbredssituation, som gør at du knap er / ikke er i stand til at ride en T3 udtagelse pga. længden af opgavedelene. Derfor mener vi ikke at det er fair at lade dig ride finale i T1, som indeholder endnu mere tølt end en T3 udtagelse (man udfører alle tre opgavedele på begge volter, så man er i gang i tølt på ovalbanen i min. 11 min ekskl. Karaktergivning).

Men ved opnåelse af et snit i T1 på min. 5,80 er du ikke længere underlagt klausulen på din dispensation og kan i så fald prøve kræfter med T1 finalen hvis du føler dit helbred kan klare det”

 

Hverken Sportskomiteen eller Klage og Ordensudvalget har modtaget en klage over dispensationens ordlyd fra X, og derfor blev den 2-år gamle dispensation gjort gældende i forbindelse med X´s deltagelse til Fynsmesterskabet i T1.

Sportskomiteen har ved stævnet altså taget afsæt i ovenstående.

X har en dispensation til at ride udtagelser i T1 – det fremgår af dispensationen, at denne specifikt undtager finaler.

Såfremt X skulle kvalificere sig til en T1 finale og ønske at starte denne, så kunne X frit have valgt at gøre det, men så ville dispensationen til at modtage hjælp udefra bortfalde, og X ville således have kunnet deltage i T1 finalen på fuldstændig samme vilkår, som de øvrige ryttere i finalen.

Mårslet, 12. juni 2017

Sportskomiteen