Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

3 – års reglen

3-årsregel for Aspiranter, B-instruktører, Instruktører samt C-trænere, som er omfattet af FEIF-matrixen og som står på DIs instruktør- og trænerliste

Dansk Islandshesteforening har besluttet at følge de øvrige FEIF-lande, som er omfattet af FEIF-matrixen.

Generelt:

  1. Senest 3 år efter deltagelse i et uddannelseskursus skal man deltage i næste kursus i uddannelsessystemet (undtaget Instruktørkursus FEIF Level II og Level III).
  2. Senest 3 år efter, at man har været på B-instruktør/C-trænerkursus, skal man bestå sine eksaminer.
  3. Man har 3 forsøg – derpå må kurset tages om, hvis man ikke består.

 

Efteruddannelse:

Der indføres krav om tidsbegrænsning for, hvor længe man kan stå på DI´s instruktør- og trænerliste uden efteruddannelse.

Som minimum skal alle hvert tredje år deltage i et efteruddannelsesseminar eller -kursus for instruktører. Det kan være enten et FEIF- eller DI-seminar, en hestekongres eller i ride- og teorikurser eller clinics udbudt af instruktører og trænere på FEIF Matrix Level 3 – listen.

Dokumentation for deltagelse fremsendes til anne@islandshest.dk inden årets udgang. I modsat fald bliver man slettet af DI´s instruktør- og trænerlisten samt FEIF-matrix-listen.

Der er ingen, der kan tage din uddannelsestitel fra dig. Men Dansk Islandshesteforening ønsker gennem løbende efteruddannelsestilbud at sikre, at alle vore instruktører kontinuerligt får mulighed for uddannelse ved relevante fagfolk, så vores instruktører og trænere hele tiden er på forkant med den hastige udvikling, der sker inden for islandshesteridning.

Slettes du fra listen og atter ønsker optagelse, kan du optages ved deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og indberetning af disse.

Ordningen træder i kraft pr. 1. juni 2016

DI´s uddannelsesudvalg

15.4.2016

/Opdateret d. 16/3 2021 – KC