Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

3 – års reglen

3-årsregel for instruktører og trænere på DI´s instruktør- og trænerliste:

Gælder for aspiranter, B-instruktører, instruktører og C-trænere omfattet af FEIF-matrix.

Indenfor uddannelse følger Dansk Islandshesteforening de øvrige FEIF-lande, som er omfattet af FEIF-matrixen.

Generelt:

  1. Senest 3 år efter deltagelse i et uddannelseskursus skal man deltage i næste kursus i uddannelsessystemet (undtaget Instruktørkursus FEIF Level II og Level III).
  2. Senest 3 år efter, at man har været på B-instruktør/C-trænerkursus, skal man bestå sine eksaminer.
  3. Man har 3 forsøg – derpå må kurset tages om, hvis man ikke består.

Efteruddannelse mindst hvert 3. år

Der er indført krav om tidsbegrænsning for, hvor længe man kan stå på DI´s instruktør- og trænerliste uden efteruddannelse.

Som minimum skal alle hvert tredje år deltage i et efteruddannelsesseminar eller -kursus for instruktører. Det kan være enten et FEIF- eller DI-seminar, en hestekongres eller i ride- og teorikurser eller clinics udbudt af instruktører og trænere på FEIF Matrix Level 3 – listen.

Husk dokumentation og tro- og love erklæring

For at få godtaget din efteruddannelse skal du udfylde en tro- & loveerklæring her.
Samtidig sender du dokumentation for, at du har deltaget i efteruddannelse til: uddannelse@islandshest.dk.
I modsat bliver du slettet af DI´s instruktør- og trænerliste og FEIF´s liste over trænere og instruktører.

Kravene til efteruddannelse kan du se her på FEIF´s hjemmeside.

Kort fortalt betyder CPD Continuous Professional Development. For at opfylde kravene skal et efteruddannelsesseminar være et sammenhængende 2-dages seminar eller minimum 16 lektioner a´ 45 minutter fordelt hen over de 3 år en træner- eller instruktørtitel er gældende.

På forkant med uddannelse

Der er ingen, der kan tage din uddannelsestitel fra dig. Men Dansk Islandshesteforening ønsker gennem løbende efteruddannelsestilbud at sikre, at alle vores instruktører løbende får mulighed for uddannelse ved relevante fagfolk.

Sådan er vores instruktører og trænere hele tiden på forkant med den hastige udvikling, der sker inden for islandshesteridning.

Hvis du bliver slettet fra listen og gerne vil på listen tilbage, kan du optages ved at deltage i efteruddannelsesaktiviteter og indberette dem.

Ordningen trådte i kraft 1. juni 2016

DI´s uddannelsesudvalg

Opdateret 15/9 2021, PEE