Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Instruktøruddannelsen

Uddannelsens formål:

Det er Dansk Islandshesteforenings målsætning at uddanne rideinstruktører, der kan fungere i lokalklubberne og på nationalt niveau. De uddannede instruktører skal være i besiddelse af gode faglige kompetencer såvel i spørgsmål vedrørende grundridning og gangartstræning som hestehold og horsemanship. Uddannelsen består af otte trin:

 • Hestevelfærdskursus
 • Gangartslærekursus
 • Aspirantkursus
 • Førstehjælp
 • FEIF Level 1-instruktør del I og II
 • Unghestetræner
 • FEIF Level 2-Instruktørkursus del I og II
 • FEIF Level 3-instruktørkursus

 

Deltagerne binder sig til et trin ad gangen. Et uddannelsestrin kan indeholde flere kurser.

 

Hestevelfærd og Gangartslære:

Forkundskaber: Ingen nødvendige forkundskaber. Hestevelfærd og Gangartslære bliver afholdt årligt, hvis der er nok deltagere til at gennemføre.
Kurserne bliver udbudt digitalt og vil kunne tages når som helst.


Aspirantkursus:

Forkundskaber: Deltagelse i Hestevelfærds- og Gangartslærekursus samt en solid erfaring i ridning og træning af islandske heste. Aspirantkurset vil blive udbudt hvert andet år.

Aspirantkurset indeholder en intensiv gennemgang af grundridning og -træning, hestens adfærd og læring samt grundlæggende gangartsridning i teori og praksis. Kurset varer fire dage. Hvis aspiranten vil uddanne sig videre til Level 1-instruktør skal en afsluttende skriftlig prøve samt praktisk rideeksamen bestås. Aspiranten eksamineres i en praktisk rideeksamen samt en skriftlig eksamen på Aspirantkurstets afsluttende dag.
Kurset afholdes, når der er deltagere nok, dvs. minimum 12 interesserede.
For at komme på listen over interesserede sendes en mail til uddannelse@islandshest.dk. Nye kurser vil blive annonceret.

Læs mere om Aspirantkurset under fanen Aspirantkursus.


FEIF Level 1-instruktør

Forkundskaber: Hestevelfærdskursus, Gangartslærekursus, bestået Aspirantkursus, dokumenteret førstehjælp til hest samt førstehjælp til mennesker. FEIF Level 1-instruktørkurset vil blive udbudt hvert andet år.

Kursisten skal være en habil rytter samt have erfaring med undervisning af hold. Både under kurset og til eksamen rider kursisten på egen hest, som vedkommende selv har trænet. Det skal være den samme hest under hele forløbet. Hesten skal være lydig, velbalanceret og kunne de elementære øvelser og tölte i ren takt. Level 1-instruktørkurset består af to kursusmoduler á fire dages varighed.

Level 1-instruktørkurset indeholder en intensiv og udvidet gennemgang af undervisningsmetodik, samt grundridning og gangartsridning i teori og praksis. Der vil ligeledes være undervisning ved gæstelærere. Der vil både være egen ridning og undervisning af elever. Som eksamineret Level 1-instruktør kan man undervise nybegyndere og letøvede ryttere i grund- og gangartsridning. Level 1-instruktørkurset forbereder kursisten på den kommende eksamen, der ligger tre måneder efter sidste kursusdel.

Kursisten eksamineres i en praktisk rideeksamen, en praktisk undervisningseksamen, en skriftlig eksamen samt en teoretisk mundtlig eksamen.

Læs mere om FEIF Level 1-instruktørkurset under fanen FEIF Level 1-instruktør.


FEIF Level 2-instruktørkursus

To kurser af hver en uges varighed, hvor egne heste – en 4-gænger og en 5-gænger – medbringes. Formålet med kurset er at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at undervise fra nybegynderniveau til nationalt konkurrenceniveau efter bestået eksamen.

Adgangskrav: bestået Level 1-instruktøreksamen, bestået Unghestetræner eksamen og gennemført et sportsdommeraspirantkursus. Der undervises i grundridning, gangartslære og ekvipageanalyse.

Kurset afsluttes med en eksamen, som indeholder seks delprøver:

 • Freestyle, et selvkomponeret rideprogram, der viser hvorledes dressurøvelser anvendes hensigtsmæssigt i forbindelse med træning af gangartshesten
 • Demonstration. Gennemgang af et givent rideteoretisk emne fra hesteryg
 • 4-gangsprogram svarende til 4.1.
 • 5-gangsprogram svarende til A-flokk-program
 • Eneundervisning. Der undervises i et givent emne
 • Gruppeundervisning. Der undervises en gruppe i et givent emne

Alle seks prøver skal bestås for at man kan kalde sig instruktør. Hvis man dumper et fag, kan man gå til re-eksamen tre gange. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til eksamen. Desuden nulstilles man også, hvis der går mere end 3 år fra sidste kursusdel, uden at man har bestået hele eksamen.


FEIF level 3-instruktør

Et ugekursus, hvor egne heste medbringes. Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne undervise på alle niveauer, inklusive eliten. Efter bestået eksamen kan Level 3-instruktørerne desuden virke som lærere i uddannelsessystemet. FEIF Level 2 og Level 3-kurser afholdes i et fælles nordisk samarbejde.


Retningslinier for tilmelding og afbud ved deltagelse i et DI uddannelseskursus

Tilmeldingen er bindende.

Afbud med tilbagebetaling af kursusgebyr minus et ekspeditionsgebyr på 10% af kursusgebyret kan kun finde sted efter tilmeldingsfristens udløb ved fremsendelse af lægeerklæring og senest dagen før.

Efter kursets start findes ingen returnering af gebyr.

/Opdateret d. 27/10 2020 v. DI Uddannelse