Frilco Philippines Corporation

Instruktøruddannelsen

Uddannelsens formål:

Det er Dansk Islandshesteforenings målsætning at uddanne rideinstruktører, der kan fungere i lokalklubberne og på nationalt niveau. De uddannede instruktører skal være i besiddelse af gode faglige kompetencer indenfor grundridning, gangartstræning, hestehold og horsemanship. Uddannelsen består af flere trin:

 • Hestevelfærdskursus
 • Gangartslærekursus
 • Aspirantkursus
 • Rideprøve 1
 • Førstehjælp til hest og rytter
 • FEIF Level 1-instruktør del I og II
 • Unghestetrænerforløb
 • FEIF Level 2-Instruktørkursus del I og II

 

Deltagerne binder sig til et trin ad gangen. Et uddannelsestrin kan indeholde flere kurser.

Figur 1. En uddannelse taget indenfor Dansk Islandshesteforenings uddannelsesmatrix leder dig mod en internationalt godkendt uddannelse som FEIF-Unghestetræner eller FEIF-instruktør.

 

Hestevelfærd og Gangartslære:

Kurset Gangartslære I tages digitalt på idrættens e-lærings platform.
Kurset kan tages når som helst.

Kurset Hestevelfærd er under udarbejdelse. Indtil kurset er tilgængeligt kan man søge dispensation til at tage kurset senere ved henvendelse til uddannelse@islandshest.dk.


Aspirantkursus:

Varighed:
4 dage

Forkundskaber:
Gennemført Hestevelfærds- og Gangartslærekursus. Dertil flere års erfaring i ridning og træning af islandske heste. Aspirantkurset udbydes løbende og efter efterspørgsel.

Indhold:
Hestens adfærd og indlæring
Unghestetræning
Grundridning, herunder rytterens sæde og opstilling
Grundlæggende gangartstræning (skridt, trav, galop og tølt)
Didaktik

Prøveform:
En afsluttende skriftlig prøve skal afleveres senest 14 dage efter kurset. Den skriftlige prøve skal bestås, for at man kan kalde sig aspirant.

Kurset afholdes ved minimum 12 tilmeldte.

Læs mere om Aspirantkurset HER

Rideprøve 1

Rideprøve 1 er en praktisk prøve, der ligger to til tre måneder efter endt Aspirantkursus. Prøven skal bestås, for at man kan gå videre fra aspirantniveau til næste niveau i uddannelsen dvs. Level 1 instruktør og/eller unghestetræner.

Varighed:
ca. 60 minutter

Bedømmelse:
Bestået/ikke bestået.

Afvikling:
Der mødes med let opvarmet hest. Der rides på kommando i grupper på op til fem ryttere.

Reglement:
Aspiranten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FEIF Rules and Regulations. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt, der må anvendes klokker, boots og pisk.

Indhold:

1)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Hesten søger frem og ned.
Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

2)    Hesten rides i trav. Remontesæde. Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

3)    Letridning i trav, der rides med fører. Volteskift ved skråt igennem. Skift af diagonalen ved X.

4)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Halve parader.

5)    Parader samt forpartsvendinger for venstre og højre schenkel (1-2 m. inden for hovslaget).

6)    Schenkelvigninger for venstre og højre schenkel. Der rides ad midterlinjen, fra X schenkelvigning mod hovslaget.

7)    Tølt på bøjet og lige spor. Selvstændigt voltearbejde (begge volter). Hesten skal gå taktrent på begge volter og bruge sig selv korrekt.

8)    Galop. Der rides frem i trav. Galopanspring ved C eller A. Galop på hovslaget, én omgang. Overgang til trav. Vises på begge volter, der rides i remontesæde eller væddeløbssæde.

Generelt: Det forventes, at hesten er løsgjort, afspændt og lydhør for hjælperne. Derudover forventes, at ekvipagen kan udføre alle opgavedele i rideprøven på minimum middel niveau. Forpartsvendinger og schenkelvigninger skal vises på middel eller over middel niveau.

 

FEIF Level 1-instruktør


Forkundskaber:

Hestevelfærdskursus
Gangartslærekursus
Aspirantkursus med efterfølgende bestået skriftlig opgave og rideprøve 1.
Dokumenteret førstehjælp til hest samt førstehjælp til mennesker.

Kursisten skal være en habil rytter samt have erfaring med undervisning af hold. Både under kurset og til eksamen rider kursisten på egen hest, som vedkommende selv har trænet. Det skal være den samme hest under hele forløbet. Hesten skal være lydig, i god balance fysisk og mentalt, kunne de elementære øvelser og tølte i ren takt.

Varighed:
Level 1-instruktørkurset består af to kursusmoduler á fire dages varighed. Det vil blive udbudt efter efterspørgsel.


Indhold:
Level 1-instruktørkurset indeholder en intensiv og udvidet gennemgang af undervisningsmetodik samt grundridning og gangartsridning i teori og praksis. Der vil ligeledes være undervisning ved gæstelærere. Der vil både være egen ridning og undervisning af elever. Som eksamineret Level 1-instruktør kan man undervise nybegyndere og letøvede ryttere i grund- og gangartsridning. Level 1-instruktørkurset forbereder kursisten på den kommende eksamen, der ligger tre måneder efter sidste kursusdel.

Bedømmelse:
Kursisten eksamineres i en praktisk rideeksamen, en praktisk undervisningseksamen, en skriftlig eksamen samt en teoretisk mundtlig eksamen.

Læs mere om FEIF Level 1-instruktørkurset HER


FEIF Level 2-instruktørkursus

Formålet med kurset er at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at undervise fra nybegynderniveau til nationalt konkurrenceniveau efter bestået eksamen.

Forkundskaber:
Level 1-instruktøreksamen, bestået Unghestetrænereksamen og gennemført et sportsdommeraspirantkursus. Der undervises i grundridning, gangartslære og ekvipageanalyse.

Varighed:
To kurser af hver en uges varighed, hvor egne heste – en 4-gænger og en 5-gænger – medbringes. Det vil blive udbudt efter efterspørgsel.

Formålet med kurset er at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at undervise fra nybegynderniveau til nationalt konkurrenceniveau efter bestået eksamen.

Bedømmelse:
Kurset afsluttes med en eksamen, som indeholder seks delprøver:

 • Freestyle, et selvkomponeret rideprogram, der viser hvorledes dressurøvelser anvendes hensigtsmæssigt i forbindelse med træning af gangartshesten
 • Demonstration. Gennemgang af et givent rideteoretisk emne fra hesteryg
 • 4-gangsprogram svarende til 4.1.
 • 5-gangsprogram svarende til A-flokk-program
 • Eneundervisning. Der undervises i et givent emne
 • Gruppeundervisning. Der undervises en gruppe i et givent emne

Alle seks prøver skal bestås for at man kan kalde sig instruktør. Hvis man dumper et fag, kan man gå til reeksamen tre gange. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til eksamen. Desuden nulstilles man også, hvis der går mere end 3 år fra sidste kursusdel, uden at man har bestået hele eksamen.


FEIF level 3-instruktør

Et ugekursus, hvor egne heste medbringes. Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne undervise på alle niveauer, inklusive eliten. Efter bestået eksamen kan Level 3-instruktørerne desuden virke som lærere i uddannelsessystemet. FEIF Level 2 og Level 3-kurser afholdes i et fælles nordisk samarbejde.


Retningslinier for tilmelding og afbud ved deltagelse i et DI uddannelseskursus

Tilmeldingen er bindende.

Afbud med tilbagebetaling af kursusgebyr minus et ekspeditionsgebyr på 10% af kursusgebyret kan kun finde sted efter tilmeldingsfristens udløb ved fremsendelse af lægeerklæring og senest dagen før.

Efter kursets start findes ingen returnering af gebyr.

/Opdateret d. 30/9 2020 v. DI Uddannelse