Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Til arrangører

Ryttermærker: Et godt rytterliv baseret på fundamental viden om sikkerhed og hestevelfærd

Et ryttermærke-forløb under Dansk Islandshesteforening er med til at sikre, at alle typer islandshesteryttere får et godt rytterliv baseret på fundamental viden om sikkerhed og hestevelfærd.

Et forløb kan udfoldes bredt i landets lokalklubber, men også i øvrige sammenhænge, hvor der er fællesskaber omkring islandske heste.

I klubben, på efterskolen, fra computeren

Det kan strikkes sammen på vidt forskellige måder afhængig af sammenhængen, som undervisningen gennemføres i.

Der er både mulighed for at skabe hyggelige klubaftener med socialt samvær og spisning, hvor en gruppe sammen med en instruktør kan sidde og tage e-læringsforløbet sammen.

Et forløb kan også strække sig over et længerevarende tilbud fx på en efterskole. Og bor du langt fra andre islandshesteejere, kan du tage den teoretiske del af ryttermærkerne hjemmefra computeren.

Som arrangør er du garanteret, at den praktiske undervisning udelukkende varetages af uddannede FEIF Level 1, 2 eller 3 -instruktører.

Eksempel 1 på et forløb, Ryttermærke 1

3-4 online teoriaftener med en ryttermærkeinstruktør, hvor deltagerne kan sidde hjemme.

Instruktøren gennemgår teorien i kapitlerne hver for sig.

Deltagerne sparrer og snakker sammen hver gang.

Teorispørgsmål besvares af deltagerne individuelt efter hvert kapitel.

Egen PC benyttes.

Praktisk undervisningsdag med ryttermærkeinstruktør, som fører deltagerne igennem den praktiske del, hvor de teoretiske emner bliver gennemgået i praksis med og til hest.

Varighed: 2-3 timer.

Praktisk prøvedag med ryttermærkeinstruktør.

Den praktiske prøve tages.

Varighed: 1-2 timer

Eksempel 2 på et forløb, Ryttermærke 1

Klubaften i klubfaciliteter. Sammen med en ryttermærkeinstruktør gennemgås al teorien (varighed 2- 3 timer) og prøverne tages individuelt efter hvert kapitel. Egen PC medbringes.

ELLER:

Den teoretiske del tages af deltagerne hjemmefra på forhånd forud for den praktiske undervisnings- og prøvedag.

Praktisk undervisningsdag med instruktør, som fører deltagerne igennem den praktiske del, hvor de teoretiske emner bliver gennemgået i praksis med og til hest.

Den praktiske prøve ligger i forlængelse af undervisningen.

Ønsker du arrangere et ryttermærke-forløb skal du:

1. Kontakte en ryttermærke-instruktør. Alle ryttermærkeinstruktører er uddannede FEIF Level 1, 2 eller 3 -instruktører, og har været på introduktionskursus i ryttermærkerne. Find en liste over instruktører HER

Du og instruktøren aftaler pris, omfang og varighed af forløbet, der kan varieres efter deltagernes alder- og erfaringsniveau.

2. Fortælle vidt og bredt at din klub eller gruppe tilbyder et uddannelsesforløb i Dansk Islandshesteforenings ryttermærker.   Hent PR materiale her:

 

 Download plakat til hjemmeside og facebook

 

Download PR-opslag til ryttermærkeforløb

 

 

Download ryttermærke-logo 1

 

 Download ryttermærke-logo 2

3. Være opmærksom på tilmeldings- og registreringsforløbet

Tilmelding til ryttermærkeundervisningen kan ske gennem en lokalklub eller direkte til en ryttermærkeinstruktør. (Liste med ryttermærkeinstruktører her).

Er en ryttermærkekursist ikke medlem af DI, bedes vedkommende overføre 100 kr. til:

DI´s Mobile Pay: 94325 og udover eget navn skrive:

 • RM1/RM2 (Alt efter om det er for Ryttermærke 1 el. 2)
 • InstruktørXXXXX XXXXXXXX (Instruktørens navn)

Medlemmer af DI bedes oplyse medlemsnummer ved tilmelding til et Ryttermærkeforløb, da den teoretiske del kan tilgås gratis for DI-medlemmer.

Den enkelte instruktør eller arrangør er bindeleddet til deltagerne og skal derfor

 1. Tage imod tilmeldinger til Ryttermærkerne
 2. Bede alle tilmeldte om at oprette sig individuelt som brugere (dvs. med én mailadresse pr. deltager) på: www.ie.dif.dk

  Send gerne disse guides til hjælp:

VIDEO Vejledning til Idrættens E-læring

Trinvis guide HER

Det er vigtigt, at hver deltager opretter sig med en individuel mailadresse. Det er altså ikke muligt at oprette flere deltagere på samme mailadresse. Dette gælder også for børn, der deltager sammen med en forælder.

 1. Aftale en dato med de tilmeldte, hvor de SKAL have oprettet sig.

Denne dato OG en liste med samtlige deltageres mailadresser skal sendes til uddannelse@islandshest.dk senest 8 dage før den teoretiske del af kurset skal være tilgængeligt.

 1. Afsætte tid til at besvare spørgsmål fra deltagerne og evt. arrangøren af kurset.

Henvis gerne til disse links på DI´s hjemmeside, hvor der kan hentes informationer om oprettelse m.m.:
Information til ryttere HER

Q & A om DI´s Ryttermærker HER

Ved udfordringer der IKKE kan løses ved at følge proceduren for oprettelse, kan du som instruktør henvende dig på dine deltageres vegne til uddannelse@islandhest.dk.

De enkelte deltagere kan ikke forvente svar på denne mail, da den kun betjenes i et tidsmæssigt begrænset omfang. De skal altså kontakte instruktør eller arrangører i stedet.

Prøve, diplomer og nåle

Instruktør eller arrangør aftaler en dato med ryttermærkeadministratoren, hvor den teoretiske del af materialet skal være bestået, så ryttermærkeadministrationen kan tjekke op på, om kursisterne har fuldført kurset. Det teoretiske materiale skal være bestået før rytterne kan gå op til den praktiske prøve.

Inden rideprøven sender den enkelte instruktør eller arrangør en liste til uddannelse@islandshest.dk med:

 • Dato for afholdelse af rideprøven
 • Alle de (forventet) beståede kursisters fulde navne (enkeltvis)
 • Adressen som diplomer og nåle skal sendes til

De fleste instruktører uddeler diplomer og nåle ved afslutningen af den praktiske prøve, så det er en god idé at være i god tid inden rideprøven, så diplomer og nåle kan nå frem.

/Opdateret d. 15/9 2021