Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Vaccinationer og Covid-19

På sekretariatet har vi modtaget et par henvendelser om, hvorvidt reglerne for vaccinationer på heste ændres/dispenseres som følge af COVID-19 situationen. En usikkerhed, der formentlig er opstået i forbindelse med den anbefaling, der blev offentliggjort på DIs hjemmeside d. 19/3 2020.

Anbefalingen lød på at undgå flest mulige mennesker i staldene herunder også fagfolk, som dyrlæger og smede, samt at undlade/udskyde behandlinger, som ikke er akutte. Eftersom vaccinationer ikke kan betegnes som akutte, opstår spørgsmålet så, om de ikke kan foretages i denne situation. Og det er helt forståeligt.

Det er vigtigt at slå fast, at Dansk Islandshesteforening ikke ændrer på eller dispenserer for vaccinations-reglerne. Hestene skal fortsat vaccineres efter gældende regler.

Vores råd er, at kontakte jeres dyrlæge og i fællesskab finde en forsvarlig måde at gøre det på.

Fra foreningens side kan vi ikke anbefale en bestemt måde at gøre det på, da det vil afhænge af mange lokale forhold, der hvor jeres heste står, men vi er overbeviste om, at der i langt de fleste tilfælde vil være forsvarlige løsninger på det.

Kontakt derfor jeres dyrlæge og find i samråd med ham/hende en måde at vaccinere jeres heste på, som overholder regeringens og myndighedernes seneste tiltag mod spredning af smitte med covid-19.

Skulle der være nogle enkelte, som ikke kan få vaccineret deres heste indenfor den foreskrevne tidsfrist, så er det desværre forfra med vaccinationerne.

/Sekretariatsleder Kristiane Klindt