Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Vedtægtsforslag inden 15. september

Carsten Lorentzen

Advokat Carsten Lorentzen er dirigent ved generalforsamlingen. Foto: KB

Generalforsamlingen afholdes 10. november i Dalum. Vedtægtsforslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes §11 stk. 10 være bestyrelsens formand Mie Trolle i hænde senest den 15. september – det kan fx ske via mail på mt@islandshest.dk.

Endvidere står i vedtægten, at: “Forslag til kandidater til bestyrelsen og komiteer, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på selve generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesformand bør foreligge inden den 15. september”.

Bestyrelsen har møde fredag den 14. september og vil snarest derefter komme med en udmelding omkring de forestående valg til bestyrelse og komiteer.