Hvad er en lokalklub?

Hvad er en lokalklub?

En lokalklub er en selvstændig klub/forening, der typisk dækker et større eller mindre geografisk område i Danmark. Der er omkring 70 lokalklubber i hele landet.

Klubberne er vidt forskellige i forhold til geografisk størrelse, medlemsantal, interesseområder og udvalg af aktiviteter. Mange islandshesteryttere er medlem af flere lokalklubber.

Lokalklubben drives af en bestyrelse og andre frivillige. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling.

Langt de fleste lokalklubber er medlem af Dansk Islandshesteforening, og det betaler man et mindre beløb for via sit kontingent til lokalklubben. Hver klubformand modtager desuden Dansk Islandshesteforenings nyhedsbrev ca. hver 6. uge.

Som nybagt islandshesteejer er det oplagt at melde sig ind i den lokalklub, som ligger i dit nærområde. Her møder man andre med samme interesse og erfarne hestefolk, der gerne deler ud af deres viden. Interessefællesskabet bliver mange gange til et uvurderligt og livslangt socialt fællesskab.

Find klubberne her

Det sociale liv i klubberne

Klubbens sociale liv er mange steder et omdrejningspunkt både i hverdage og weekender. Man hygger sig og er sammen om at planlægge og afholde forskellige arrangementer.

Nogle klubber satser på ridekurser, undervisning, stævner og konkurrencer. Andre arrangerer rideture lokalt eller tager sammen til forskellige naturoplevelser.

Mange vælger at arrangere foredrag eller temaaftener om  avl, fodring eller andre hesterelevante emner.
Flere klubber gør en særlig indsats for deres juniorer.

Udvalg til fester, rideture og foredrag

I de fleste lokalklubber er der nedsat forskellige arbejdsudvalg, så det ikke kun er bestyrelsen, der arrangerer de forskellige ting.

Det kan fx være udvalg der arrangerer fester, fællesspisning, rideture, udflugter eller lignende. Men det kan også være udvalg, der står for foredrag, arrangementer, stævner, cafe, blad, PR, tilskudsøgning mv.

Langt de fleste klubber har egen hjemmeside, så medlemmer og andre kan følge med i en kalender over aktiviteter/tilbud. Facebook er også flittig brugt.

Mange klubber udgiver et blad eller nyhedsbrev med hestenyheder, arrangementer, invitationer og meget andet. Bladene giver mulighed for at medlemmerne kan fortælle historier og informere hinanden.

Lokalklubberne er grundstammen i foreningsarbejdet

Lokalklubbernes arbejde og engagement er til glæde for ejere og brugere af islandske heste. Klubberne har afgørende betydning for Dansk Islandshesteforening og hver enkelt rytter og hest. På den måde er lokalklubberne grundstammen i hele foreningsarbejdet.

Læs mere om komitéerne