Anvendelse af dommere til sportsstævner

Anvendelse af dommere til sportsstævner

Ved stævner anvendes dommere, som er uddannet i Dansk Islandshesteforening. Her kan du læse om, hvilken type dommere, og hvor mange, der skal bruges, når man vil arrangere et stævne. Du kan også orientere dig om honorarer, kørsel mv.

Alle sportsdommere (også udenlandske) dømmer efter retningslinjer/vejledninger udstukket i FEIF Sport Judges Guidelines.

DI´s dommere er underlagt FEIF´s regler; Code of Conduct samt Dommerhåndbogen for sportsdommere.

Det er ikke tilladt for danske DI-dommere at dømme med uuddannede dommere til et stævne.

Omtalte dokumenter findes nederst på denne side.

OBS: Der skal til hvert stævne være mindst 1 dommer fra Dansk Islandshesteforening på banen i hver enkelt klasse.

Find dommere her.

StævnerKlasserStatusFEIF
Dommere
Nationale
Dommere
Lokalklub
Dommere
Sport A5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2WRL32
Sport B5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2, P3WRL32
Sport A5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2DRL32
Sport B5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2, P3DRL32
Sport CØvrige klasserDRL14
Sport D
(lokale stævner
Alle klasser
Ingen1

De anførte bemandinger er minimumskrav i stævnediscipliner.

PP1*: Vær obs på, at dommerbemandingen i denne disciplin skal bestå af 6 dommere, læs mere i FEIF Rules and Regulations (dokumentet findes nederst på siden).

Ved stævner i sport DRL, sport C ANBEFALES det, at der anvendes minimum 1 lokalklub-dommer.

Det anbefales, at stævnet booker en dommer mere, end minimumbemandingen foreskriver.

Pas assistenter

Pas assistenter kan anvendes til P1 and P3.
Det anbefales at pas assistenter har en bred stævne erfaring, samt erfaring med ridning af pas.
Pas assistenterne skal udvælges og godkendes af stævneleder og hoveddommer.
Brugen af pas assistenter skal begrænses og så hvidt muligt og kun bruges i de tilfælde hvor der ikke kan anvendes en dommer.

D-Stævner

Ved alle klubarrangementer – herunder træningsstævner, kurser, stævnetræning m.m. – hvor man kører med oprangering, tæller arrangementet som et D-stævne. Derfor skal der være minimum en dansk dommer til stede, og der skal indløses rytterlicens. Ved oprangering menes alle former for karaktergivning/rosetuddeling.

Et stævne kan søge dispensation for overstående regler om dommernes anvendelse hos Sportskomitéen.
Send mail til sportskomiteen@islandshest.dk.

Honorarer

  • Udenlandske FEIF dommere: 200 € pr. dag
  • Danske dommere: 500kr. pr. dag + 80kr. til fortæring pr dag

OBS: Der gives ikke honorar for rejsedage.

Honoraret til danske dommere følger Skattevæsenets regler for skattefrit dommerhonorar.

Kørsel

Dommere på den danske dommerliste skal for transport til og fra stævnepladsen godtgøres med 3,79 kr. pr. km. Der arrangeres samkørsel så vidt muligt.

Alle øvrige dommere afregnes med en takst på 2,75kr. pr. km.

Indkvartering

Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid

Dommere må max. dømme 8 timer på en dag (inkl. evt. dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere max. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen

Dommerne skal på banen have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.
Dømmende dommere skal have fortrinsret til at anvende toilet, i det omfang at det er muligt.

Udstyrskontrol

Dommerne skal udføre udstyrskontrol ved alle stævner.
Ved alle stævner udføres der udstyrskontrol ved minimum 25% af ekvipagerne i udtagelserne og 100% ved finaler.

Dispensation

Et stævne kan søge dispensation for overstående regler om dommernes anvendelse hos sportskomiteen. Send mail til sportskomiteen@islandshest.dk

Sanktion

I tilfælde af at et stævne ikke overholder ovennævnte regler kan det få konsekvenser for stævnets ranglistestatus.

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne