Klub- og breddekomitéens formål og medlemmer

Klub- og breddekomitéens formål og medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte Klub- og breddekomitéen med spørgsmål, kommentarer og forslag.

Du kan forvente svar inden for 2-5 hverdage.

Skriv til: klubkomite@islandshest.dk eller et af medlemmerne nedenfor.

Eva Maria Grout

Formand

Ansvarsområde: Pararidning

2100 København Ø

+45 2615 0128

emg@islandshest.dk

Rikke Sølvberg

Næstformand

Ansvarsområde: Kommunikation, Facebook

5610 Assens

+45 40321050

rs@islandshest.dk

Stine J. Nielsen

Ansvarsområde: Junior og Ung

3400 Hillerød

+45 2744 6802

sn@islandshest.dk

Anne-Sofie Jepsen

Ansvarsområde: Aktivitetsuge

6840 Oksbøl

+45 4140 2919

asj@islandshest.dk

Katja Schütz

Suppleant

5450 Otterup

+45 2340 9196

kas@islandshest.dk

Hovedformål:

Klub- og breddekomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og øvrige komiteer Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Klub- og breddekomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. 

Klub- og breddekomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klub- og breddekomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.

Klub-og breddekomiteen varetager breddens interesser i DI, og agerer bindeled mellem DI’s bestyrelse og øvrige komiteer og Bredden, blandt andet ved at sikre at bredde tænkes ind i de arrangementer, der afholdes i DI regi i dag. Herunder kurser, seminarer, uddannelse mv. samt at stævner og avlsaktiviteter indtænker bredden.

Desuden vil Klub- og breddekomiteen arbejde for, at der udbydes flere aktiviteter til bredden, fx via samarbejde mellem komiteen og lokalklubber, eller ved at understøtte at flere lokalklubber går sammen om et arrangement og inviterer bredt ud til DI’s medlemsskare. Klub og breddekomiteen vil også understøtte klubbernes arbejde e.g. viden om etik og sikkert miljø, samt administrative forhold.

Klub-og breddekomiteen er altid modtagelig for gode ideer til bredde aktiviteter og vil forsøge at finde samarbejdspartnere på tværs af landet til gennemførsel at disse. 

Klub- og breddekomiteen arrangerer et årligt klubmøde og et varierende antal virtuelle ad hoc møder. Komiteens formand leder det årlige klubmøde og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

Lokalklubber er altid velkomne til at kontakte klubkomiteen med ideer, spørgsmål, ris og ros.

Definition på bredden i DI:

Bredden i DI defineres som alle med interesse for den islandske hest. Specifikt arbejdes der for tilbud og aktiviteter til alle de islandsheste entusiaster der ikke arbejder professionelt med avl, salg eller træning af heste.

Breddeaktiviteter kan blandt andet omfatte: Fællesture, Foredrag, Undervisning, kurser, Stævner med alternative klasser, Kvadrilleridning og andre sociale aktiviteter.