Fordele for klubber under DI

Fordele for klubber under DI

Kollektiv forsikringsordning

Lokalklubberne, som er organiseret under Dansk Islandshesteforening, har en kollektiv forsikringsordning via DIF:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at det er den enkeltes ulykkesforsikring der gælder, i fbm almindeligt frivilligt arbejde.

Mulighed for at afspille musik i det offentlige rum

Lokalklubberne har også gratis adgang til at afspille musik i det offentlige rum til stævner mv. via kollektiv aftale med Koda / Gramex

Gratis brug af event- og medlemsportalen Sporti.dk

Lokalklubber i Dansk Islandshesteforening kan gratis bruge www.sporti.dk , idet DI betaler den årlige licens for klubberne. Klubberne kan også gratis bruge DI´s kalender på islandshest.dk til at informere om arrangementer.

Ryttermærkeforløb – sikkerhed og etik

Lokalklubberne kan tilbyde deres medlemmer at tage Dansk Islandshesteforenings ryttermærker. Ryttermærkerne har til formål at lære nye ryttere i sporten, uanset alder og niveau, om god og sikker håndtering af heste fra jorden og på hesteryg.

Målet er, at både nye og erfarne ryttere kan omgås og ride hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt.

Forløbet med ryttermærkerne er uddannelse og viden funderet på et solidt fagligt grundlag. Undervisningen er et godt fundament til videre udvikling i sporten.

Rådgivning og service fra DI-sekretariatet

Dansk Islandshesteforenings sekretariat står altid til klubbernes rådighed og yder rådgivning og service indenfor de rammer, der er sekretariatet muligt. 

Sekretariatet håndterer også forespørgsler på økonomisk støtte til klubberne fra DI. Det kan f.eks. være forespørgsler på præmie-sponsorater til stævner.

Nyhedsbreve om organisationen

Lokalklubberne modtager ca. hver 6. uge et nyhedsbrev om, hvad der rører sig i DI´s organisation. Nyhedsbrevet er det samme nyhedsbrev, som udsendes til personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening.

Læs mere om komitéerne