Foreningens organisation

Foreningens organisation

Generalforsamlingen

Øverste myndighed i Dansk Islandshesteforening er den årlige generalforsamling, som afholdes i slutningen af november måned.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal man enten være:

 • Personligt medlem: én stemme på generalforsamlingen
 • En islandshesteklub som har et antal stemmer på generalforsamlingen, der afhænger af islandshesteklubbens eget medlemstal opgjort på basis af islandshesteklubbens indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår til Danmarks Idrætsforbund.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af:

 • en formand
 • en næstformand
 • en formand for de fire fagkomitéer:
  • Avlskomitéen,
  • Sportskomitéen
  • Naturkomitéen
  • Klub- og breddekomitéen.

På generalforsamlingen vælges ligeledes medlemmerne af de fire komitéer.

Bestyrelse og komitéer kan nedsætte udvalg efter behov.

Der er ca. 70 lokaklubber over hele landet tilknyttet Dansk Islandshesteforening.

Læs mere om komitéerne