Unghestetræner

Unghestetræner

Dansk Islandshesteforening ønsker at certificere trænere, der arbejder med tilridning af ungheste.

Det sker efter en professionel og systematisk arbejdsmetode med horsemanship og FEIF’s Code of Conduct som fællesnævner.

Forkundskaber til uddannelsen som unghestetræner

 • Gode ridefærdigheder
 • Betydelig erfaring med håndtering og træning af ungheste
 • Bestået Hestevelfærdskursus (Fra 2023 onlinekursus)
 • Bestået Gangartslærekursus (Onlinekursus)
 • Bestået Aspirantkursus
 • Bestået Rideprøve 1
 • Deltagelse på unghestetrænerkursus-dag
 • Førstehjælpskursus til hest og mennesker.

Det forventes, at aspiranten har arbejdet med en uddannet træner og på denne måde lært håndværket gennem mesterlære.

DI giver dispensation fra bestået hestevelfærdskursus, indtil det er færdigdigitaliseret (for forespørgsel på dispensation kontakt Anne@islandshest.dk).

Tilrettelæggelse og indhold

Unghestetræneruddannelsen består af:

 • Indsyning af fem ungheste
 • 10 ugers træning af de fem indsynede ungheste
 • Eksamen (udelukkende praktisk)

Ved påbegyndelse af træningsforløbet indsynes fem ungheste (4- eller 5-årige) af en eksaminator og en DI-repræsentant, hvoraf de tre af hestene skal vises til eksamen.

Indsyningen foregår, hvor hestene står, og som også er det sted, hvor kursisten skal træne hestene samt eksamineres.

Herefter starter den 10 ugers træningsperiode. I træningsperioden er det eksaminandens opgave at træne unghestene til opgaverne, der er beskrevet nedenfor.

Eksamen

Til eksamen vælger kursisten selv tre af de fem heste, der skal fremvises. Med enkelte undtagelser (se nedenfor) vises samtlige øvelser med hver af de valgte heste. Se kravene til unghestetræner-eksamen nederst på siden.

Eksamensresultatet meddeles umiddelbart efter at eksamen er overstået. Eksaminator og censor giver deltageren en mundtlig evaluering.

Består man ikke eksamen kan træningsforløbet gentages med andre heste – indsyning og eksamination vil da foregå forfra.

Dokumenter og filer

Download fil
pdf203KB

Krav til Unghestetræner eksamen

Læs mere om komitéerne