Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Unghestetræner

Formål
Dansk Islandshesteforening ønsker at certificere trænere, der arbejder med tilridning af ungheste, efter en professionel og systematisk arbejdsmetode med horsemanship og FEIF’s Code of Conduct som fællesnævner.

Forkundskaber:

  • Gode ridefærdigheder
  • Betydelig erfaring med håndtering og træning af ungheste
  • Bestået Hestevelfærdskursus (Fra 2023 onlinekursus)
  • Bestået Gangartslærekursus (Onlinekursus)
  • Bestået Aspirantkursus
  • Bestået Rideprøve 1
  • Deltagelse på unghestetrænerkursus-dag
  • Førstehjælpskursus til hest og mennesker.

 

Det forventes, at aspiranten har arbejdet med en uddannet træner og på denne måde lært håndværket gennem mesterlære. DI giver dispensation fra bestået hestevelfærdskursus, indtil det er færdigdigitaliseret (For forespørgsel på dispensation kontakt Anne@islandshest.dk).

Unghestetræneruddannelsen består af:

Unghestetræner-kursusdag
• Indsyning af fem ungheste
• 10 ugers træning af de fem indsynede ungheste
• Eksamen (udelukkende praktisk)

Ved påbegyndelse af træningsforløbet indsynes fem ungheste (4- eller 5-årige) af en eksaminator og en DI-repræsentant, hvoraf de tre skal vises til eksamen. Indsyningen foregår, hvor hestene står og som også er det sted, hvor kursisten skal træne hestene samt eksamineres.

Herefter starter den 10 ugers træningsperiode. I træningsperioden er det eksaminandens opgave at træne unghestene til opgaverne, der er beskrevet nedenfor.

Til eksamen vælger kursisten selv tre af de fem heste, der skal fremvises. Med enkelte undtagelser (se nedenfor) vises samtlige øvelser med hver af de valgte heste.

Eksamensresultatet meddeles umiddelbart efter at eksamen er overstået. Eksaminator og censor giver deltageren en mundtlig evaluering. Består man ikke eksamen kan træningsforløbet gentages med andre heste – indsyning og eksamination vil da foregå forfra.

Kravene til Unghestetræner-eksamen

A) Udseende og sundhedstilstand hos unghestene (3%)
Unghestene skal være sunde, i god foderstand, striglede og velpassede. Hovene skal være velplejede, pænt skoede med sko i rigtig størrelse og påsømmede korrekt i forhold til hestens benstilling. Hestene må ikke have sår i munden eller andre følsomme steder.

B) Rideudstyr og dets brug (3%)
Opsadling skal ske med sikker hånd og velorganiseret. Udstyret skal være helt og velholdt, det skal være tilpasset og brugbart for hesten. Hesten er tøjret i grime, alle løse remme på sadlen er lagt over sadlen. Sadlen lægges på lidt foran mankekammen og trækkes tilbage. Gjorden, som er fastspændt på den anden side af hesten, tages ned og gjorden spændes, når sadlen ligger ca. tre fingersbredde fra skulderbladet. Pelsen skal ligge glat under gjorden og den skal være fastspændt med lige mange huller i hver side.

C) Løfte ben (3%)
Aspiranten skal kunne løfte ben på unghestene uden modstand. C-trænerkursisten står ved hestens side, stryger hånden roligt ned langs benet, tager fat om benet og hesten skal løfte benet. Benet sættes blødt ned.

D) Opsidning & afsidning (3%)
Aspiranten står nær hestens side, tøjlen lægges over hestens hoved. Aspiranten sidder op, når unghesten står stille og har kontakt med tøjlen. Aspiranten sætter foden i bøjlen, bliver et øjeblik stående i luften ved hestens side inden benet roligt føres over. Foden sættes i stigbøjlen og aspiranten sætter sig blødt ned i sadlen. Man må bruge hjælp ved opsidning i form af hvilken måde hesten er placeret på. Ved afsidning slippes begge bøjler og rytteren glider blødt af med tøjlekontakt. Opgaven vises på begge sider af hesten.

E) Unghesten redet af aspiranten (20%)
Udstyr: sadel, hovedtøj, næserem, trensebid, ridepisk.
Det samlede antal points ved bedømmelsen af den enkelte hest opdeles i følgende fire afsnit:
1. Fysisk og psykisk balance (5%).
Unghesten skal være løsgjort. Den skal være tryg og stole på mennesket. Unghestens muskler må ikke være spændte, bevægelserne skal være regelmæssige og naturlige. Unghesten skal søge frem og ned, når den bliver tilbudt det.

2. Opmærksomhed, lydighed, respekt (5%). Unghesten svarer villigt på rytterens hjælpere og går let frem, følger sporet og går hvorhen rytteren vil. Unghesten svarer på anholdende tøjle og den kan stilles let til siderne, holdningen er utvungen og fri for spændinger. Unghesten giver efter i skridt og parade og er blød i munden. Unghesten svarer uden spændinger for let schenkelhjælp fremad og til siden, let sideførende bevægelser og tilbagetrædning vises. Rytteren følger unghestens bevægelser blødt og i balance og giver faste hjælpere, når det behøves.

3. Grundgangarter (5%). Det er ønskværdigt at unghesten viser gode grundgangarter. Dog tages der hensyn til, hvordan hestens naturlige gangartsanlæg var ved indsyningen.

4. Forberedelse til tölt (5%). Unghesten forstår samspillet mellem fremaddrivende og anholdende hjælpere og svarer uden modstand på igangsætning i tölt. Selve gangarten tölt bedømmes ikke og der skal tages hensyn til, hvordan hestens naturlige gangartsanlæg var ved indsyningen.

F) Hesten for hånd (7%)
Udstyr: hovedtøj, næserem, tøjler, pisk.
Øvelse 1: Aspiranten står ved hestens side ca. ved hestens skulder og forben. Tøjlen ligger i indvendig hånd og pisk i udvendig hånd. C-trænerkursisten giver fremaddrivende lydsignal og følger med ved hestens side. Tøjlerne holdes slapt og man skal tydeligt se, at hesten lytter til og adlyder alle signaler. Hesten skal bremses med lydsignal og tøjle. Hesten skridter ca. 40 m står stille i ca. 3 sek. Trav eller den gangart hesten vælger i middeltempo ca. 40 m, derefter nedtagning til skridt og parade. Samme arbejde udføres på begge sider af hesten.

Øvelse 2: Aspiranten trækker hesten bagved sig i skridt og trav. Tøjlen skal nu være enkel og trækkes igennem bidringen og fæstnes i udvendig bidring. Tøjlen skal være slap.

Øvelse 3: Aspiranten står ved hestens venstre side, tøjlerne holdes i venstre hånd og pisken i højre. Aspiranten stryger pisken langs hestens hals, henover ryggen til bagbenet. Drivende hjælp bruges og aspiranten tager lidt i tøjlen, mest i indvendig og bøjer halsen lidt til siden og fører hesten til siden. Hesten skal helst søge lidt fremefter, når den viger til siden. Det er vigtigt at hesten er stillet korrekt i alle vendinger, at den har tillid til aspiranten, viger korrekt, ikke er bange for pisken, og har respekt for sin arbejdsopgave.

G) Håndhesteridning (5.33%)
Udstyr: Hovedtøj skal bruges. Det er tilladt at bruge næserem, tøjlen trækkes igennem bidringen og fæstnes i udvendig bidring.
Unghesten skal arbejde korrekt uden tøven på begge sider af ridehesten. Unghestens plads er ca. en hovedlængde bagom og ved siden af ridehesten. Hvis unghesten går med halsen lidt bøjet ind mod ridehesten er det ikke negativt, bare den ikke trækker. Tøjlen skal være slap. Aspiranten rider afsted i skridt, derefter tölt eller trav i middeltempo, efter ca. 80 – 100 m tages der ned til skridt, parade og parade i ca. 3 sek. Rid frem igen, uden modstand, derpå frem i tölt eller trav, og endelig frem i galop i et energisk tempo ca. 80 – 100 m. Tag hesten ned og lav en parade. Håndhesten skal herefter skifte side, rytteren må stige for dette. Samme arbejde udføres på vejen tilbage. Aspiranten vælger selv hesten til håndhesteridning.

H) Longeringsarbejde (5.34%)
Udstyr: a) kapsun, bid, line 7 – 9 meter lang fastgjort i kapsunring, longepisk eller: b) hovedtøj, bid, næserem, line 7 – 9 meter lang fastgjort i bid og næseremmens ring, longepisk.
Sted: Indhegnet volte, 14 – 16 meter i diameter, blødt og fjedrende underlag, roligt arbejdsmiljø. Unghesten skal være opmærksom og søge fremad med energi, aspiranten giver tydelige signaler med f.eks. lyde, pisk og placering i volten. Aspiranten skal bruge linen og pisken korrekt i alle øvelser. Aspiranten fører sin hest ind i midten af volten, hesten føres siden ud fra ham/hende til sporet i skridt. Trav 2 – 4 omgange, skridt ca. 1 omgang og parade ca. 5 sek., derefter energisk frem i trav 1 – 2 omgange og parade. Skift volte og det samme arbejde udføres. Aspiranten fører hesten ved sin side ud af volten. Eksaminator vælger hesten, som skal vises i longering.

I) Udridning (5.33%)
Udstyr: sadel, hovedtøj, næserem, trensebid, ridepisk. Unghesten rides alene ud i terrænet. Unghesten skal uden tøven og i enten tölt, trav eller galop rides ca. 300 m. væk fra stalden. Unghesten rides tilbage i enten tölt, trav eller galop med en 5 sek. parade midtvejs. Eksaminator vælger hesten, som rides ud.

J) Unghesten redet af eksaminator (36%)
Eksaminator rider til sidst unghestene. Han/hun lægger særlig vægt på hestens adfærd, at den ikke er bange og stoler på mennesker og at den er lydig og samarbejdsvillig. Han/hun kontrollerer endvidere om træneren har udviklet hestens gangarter godt, om træningen har været målbevidst, tilpasset hesten og om hesten har forstået, hvad der forlangtes af den. Den samlede pointsum ved bedømmelsen er opdelt i følgende afsnit:

1. Fysisk og psykisk balance/løsgjorthed (6%). Unghesten skal være tryg og stole på mennesket. Unghestens muskler må ikke være spændte, bevægelserne skal være regelmæssige og naturlige. Unghesten skal søge frem og ned, når den bliver tilbudt det.

2. Opmærksomhed, lydighed og respekt (6%). Unghesten svarer villigt på rytterens hjælpere, går let frem, følger sporet og går hvorhen rytteren vil. Unghesten svarer på anholdende tøjle og den kan stilles let til siderne, holdningen er utvungen og fri for spændinger. Unghesten giver efter i skridt og parade og er blød i munden. Unghesten svarer for let schenkelhjælp fremad og til siden uden spændinger. Rytteren følger unghestens bevægelser blødt og i balance og giver faste hjælpere, når det behøves.

3. Grundgangarter (6%). Det er ønskværdigt at hesten viser gode grundgangarter. Dog tages der hensyn til, hvordan hestens naturlige gangartsanlæg var ved indsyningen.

4. Hestens svar på tøjlehjælp (6%). Unghesten svarer på anholdende tøjle og let stillende tøjle til siderne. Holdningen er utvunget og fri for spændinger. Unghesten er eftergiven i skridt og parade og er blød i munden.

5. Hestens svar på fremaddrivende og sideførende hjælp (6%). Unghesten svarer for let schenkelhjælp fremad og til siden uden spændinger.

6. Forberedelse til tölt (6%). Unghesten forstår samspillet mellem fremaddrivende og anholdende hjælpere og svarer uden modstand på igangsætning i tölt. Selve gangarten tölt skal ikke bedømmes og der skal tages stort hensyn til, hvordan hestens naturlige gangartsanlæg var ved indsyningen.

K) Træneraspirantens arbejdsmåde med unghestene (9%)
Man bedømmer aspirantens evner og arbejdsmetodik i unghestearbejdet. Målet for en grundredet hest:
• Hesten er ikke bange og stoler på mennesket.
• Hesten flytter sig, når mennesket giver tegn til det.
• Hesten er let at give hovedtøj på.
• Hesten følger dens fører for hånd og som håndhest på begge sider af dens fører.
• Hesten står stille ved opsadling, uanset fra hvilken side.
• Hesten står stille, når rytteren sidder op og af, uanset fra hvilken side.
• Hesten går ikke uden signal fra rytteren.
• Hesten går frem uden at være spændt efter signal.
• Hesten er blød i munden og tager støtte på tøjlen, når rytteren giver den lette signaler.
• Hesten går uden tøven, og den vej, som rytteren vælger.
• Hesten kan rides i tre eller fire gangarter, pas undtaget. Bedømmelsen sker ud fra hestens naturlige gangartsanlæg.
• Hesten er afspændt og bevægelserne frie og utvungne.
• Hesten forstår sideførende hjælpere.
• Hesten er forberedt til tölttræning. Bedømmelse af selve gangarten tölt sker ikke.


Øvrige regler for Unghestetrænereksamen:

Hvis det er tvivlsomt ,om en bestemt hest kan bruges af aspiranten til eksamen, træffes beslutningen af DI’s kontaktpersoner for Unghestetrænercertificeringen. Skulle tvivlsspørgsmålet opstå på selve dagen for eksamen, træffes afgørelsen af eksaminator. Skulle aspiranten under eksamen miste besindelsen på en sådan måde, at det går ud over unghestene, skal han/hun straks og uden undtagelse udelukkes.

Udstyr: Det er ikke tilladt at bruge tungebånd eller boots. Skoene må være 8 mm. tykke, 20 mm. brede, 10% afvigelse er tilladt. Bid, som er tilladt i FIPO, dog ikke stangbid, må bruges. Såler er ikke tilladt, medmindre der foreligger dyrlægeattest på at de er nødvendige.

For at bestå eksamen kræves:

1) 7,5 points i gennemsnit totalt for alle dele af eksamen som karaktergives.
2) 7,5 i gennemsnit for den enkelte hest i de dele, hvor henholdsvis aspiranten og eksaminator rider unghestene.

Karakterer: Karakterskalaen er fra 5 – 10 med hele og halve points.
10. = Fremragende
9. = Meget godt
8. = Godt
7,5 = Godkendt
7. = Rimeligt
6. = Ikke acceptabelt
5. = Ikke vist