Formål og værdier

Formål og værdier

Dansk Islandshesteforenings overordnede formål fremgår af foreningens vedtægter. Dem finder du nederst på siden.

Foreningens formål er:

 • At virke almennyttigt for udbredelsen af og kendskabet til den islandske hest
 • At virke for den islandske hests korrekte anvendelse i ridesporten på bane og i naturen
 • At virke for og at lede renavlen af den islandske hest i Danmark og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter.

Dansk Islandshesteforenings formål er også (inden for rammerne af de overordnede formål):

 • At fastsætte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser til opfyldelse af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål, jf stk. 1, og under behørig iagttagelse af statutterne for FEIF, FITE, DRF, DIF og andre organisationer til hvem Dansk Islandshesteforening er tilknyttet, jf § 3 (Forholdet til andre organisationer)
 • At repræsentere dansk islandshestesport og -avl i international sammenhæng
 • At repræsentere dansk islandshestesport og -avl i forhold til nationale myndigheder og andre interesseorganisationer
 • At iværksætte, koordinere, forestå og føre tilsyn med mesterskaber og andre arrangementer i Danmark for islandsheste herunder bl.a. organisation, bedømmelse, forplejning, banedesign, veterinær- og medicineringskontrol samt anti-doping kontrol af heste og ryttere
 • At forestå uddannelse og autorisation af kåringsdommere, sportsdommere og instruktører
 • At forestå og udbyde anden relevant uddannelse og efteruddannelse af medlemmer af Dansk Islandshesteforening, og at virke som eneste og fælles landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark og derigennem:
  • at støtte oprettelsen og udviklingen af islandshesteklubber,
  • at fremme forståelsen og samarbejdet mellem islandshesteklubber, og
  • at bistå og opmuntre islandshesteklubber i relation til deres medlemmers deltagelse i aktiviteter for islandsheste, herunder bl.a. sport, avl, ungdomsaktiviteter og naturridning.

Foreningens mission, vision og værdier er:

Mission:

 • Vi samler mennesker med interesse og passion for den islandske hest

Vision:

 • Vi vil udbrede kendskabet til og anvendelsen af den originale renracede islandske hest med respekt for dens velfærd

Værdier:

I Dansk Islandshesteforening respekterer og viser vi hensynsfuld adfærd overfor hesten, naturen, andre interessenter og hinanden.
Vi udviser:

 • Social gensidighed
 • Aktiv horsemanship
 • Ansvarlig hjælpsomhed overfor hinanden.

Hvor og hvordan kommer vores værdier konkret til udtryk?

Dansk Islandshesteforenings formål og værdier kommer helt konkret til udtryk gennem det arbejde, der udføres i bestyrelsen og komitéerne. Alle poster besat af frivillige.

Formændene for komitéerne er samtidig medlemmer af DI´s bestyrelse. I bestyrelsen repræsenterer de deres respektive komitéer, og i komitéerne repræsenterer de omvendt DI ́s bestyrelse.

Alle komitémedlemmer er valgt på generalforsamlingen. Komitémedlemmerne udfører bestemte veldefinerede, praktiske og i nogle tilfælde også politiske arbejdsopgaver.

De enkelte komitéer har ansvaret for varetagelsen af deres respektive områder, dels over for generalforsamlingen men derudover også over for den samlede bestyrelse.

Alle komitéerne og udvalgene står til ansvar over for DI´s overordnede målsætning.

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne