Samarbejdet mellem klubber og DI

Samarbejdet mellem klubber og DI

Lokalklubberne har indflydelse i Dansk Islandshesteforening via Klubkomitéen, og de kan stemme på generalforsamlingen.

Klub- og breddekomitéen

Medlemmer af Klub- og breddekomitéen vælges på den årlige generalforsamling i Dansk Islandshesteforening.

Klub- og breddekomitéen består af fire personer, en formand og tre medlemmer. Desuden vælges der en suppleant til Klub- og breddekomitéen.

Kandidaterne kan indstilles af klubberne via klubmøde eller på anden måde af klubber eller enkeltpersoner.
Formanden for Klub- og breddekomitéen er medlem af bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening.

Klub- og breddekomitéen er bindeleddet mellem DI og landets ca. 70 lokalklubber. Lokalklubber er altid velkomne til at kontakte Klub- og breddekomitéen med ideer, spørgsmål, ris og ros.

Klub- og breddekomitéen godkender desuden nye lokalklubber.

Klubmøder

Et fysisk klubmøde afholdes en gang om året. Invitation udsendes til lokalklubberne senest tre uger før mødet. Sted og tidspunkt annonceres også her på hjemmesiden. DI betaler for deltagelse af et medlem fra hver lokalklub. Flere kan deltage, men så skal klubberne selv betale. Klubberne deltager ofte med to eller flere repræsentanter.

Et varierende antal virtuelle møder afholdes ad hoc, efter behov, i løbet af året.

Klubmøderne er stedet hvor klubberne kan møde bestyrelsesmedlemmer fra fagkomitéerne: sport, avl, uddannelse og natur.

Formålet er bl.a. at få et konstruktivt samarbejde mellem klubberne og Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, drøfte nye tiltag og idéer samt gensidig information .

Klubkontingent

I starten af hvert år modtager klubberne besked fra DI om indbetaling af klubkontingent. Det udregnes efter de medlemsantal, der er indberettet til Danmarks Idrætsforbund for det foregående år.

Klubberne har stemmeret til DI´s generalforsamling

Inden den årlige generalforsamling får klubberne besked om at sende navne på klubbens repræsentanter (delegerede) til DI´s generalforsamling. Klubbens antal stemmesedler afhænger af klubbens størrelse.

Klubberne kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Islandshesteforening.

Klubberne skal selv betale forplejning til deres deltager, eventuelt kørselstilskud mv.

Sporti.dk

Sporti.dk er en hjemmeside, hvor det er muligt at administrere medlemsliste og tilmeldinger til lokalklubbens arrangementer. Lokalklubberne sender selv medlemsoplysninger til www.sporti.dk

Læs mere om komitéerne