Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

TREC

Foto: Mette Dahl

Foto: Mette Dahl

TREC er en forholdsvis ny disciplin i Dansk Islandshesteforening

TREC er en relativ ny ridedisciplin i Dansk Islandshesteforening.

TREC er en forkortelse for Techniques de Randonnée Equestre de Compétition, og er oprindeligt en disciplin, der blev opfundet til at uddanne rideguider til turister. TREC er hverken Distanceridning, Military eller Alrid, men indeholder lidt fra hver disciplin.

TREC er en disciplin for den alsidige rytter og hest. Disciplinen TREC har fokus på samarbejde mellem hest og rytter i terrænet. Samspillet mellem hest og rytter, hestens lydighed og rytterens evner til at finde vej i terrænet er vigtige elementer i TREC.

FITE er den internationale, overordnede organisation, som sætter reglerne i samarbejde med medlemslandene.

TREC stævner er åbne for alle, uanset hestetype eller race.

Du kan læse mere om klasserne i reglementet her: https://trec.dk/

Særregler for stævner der afholdes af FITE TREC Denmark findes her. (klik på TREC)

Kalendere med info om TREC stævner og arrangementer findes her.

Du kan også holde dig orienteret via DIs kalender. Her omtales dog kun DI TREC-arrangementer.

I 2015 nedsatte DI et arbejdsudvalg FITE TREC Denmark. Udvalgets formål og arbejdsområder er beskrevet nedenfor.

Vil du vide mere om TREC?

FITE TREC Denmark kommer ud og afholder TREC intro kurser. Du kan se indhold og betingelser for intro kurser her.

DI og Dansk Ride Forbund og de respektive TREC arbejdsgrupper har indgået en TREC samarbejdsaftale for 2018, som bl.a. omfatter

    • faste koordinationsmøder
    • et fælles TREC reglement
    • uddannelse af TREC dommere
    • mulighed for at ryttere kan starte TREC stævner hos hinanden i begge organisationer, dog ikke Danske Mesterskaber
    • at DRF GO og Sporti bliver tilgængelig for ryttere fra begge organisationer
    • at startgebyrerne ensrettes, så prisen bliver den samme uanset tilhørsforhold

    

   Dommere og hjælpere. Foto: Camilla Poulsen

   De første danske FITE TREC dommere i DI regi blev uddannet i 2015 af TREC Sverige. Siden er flere danske dommere uddannet gennem FITE TREC Denmark. Fra og med 2018 vil det være i samarbejde med Dansk Ride Forbund, at vi uddanner dommere. Dette sker for at sikre, at vores TREC dommere uddannes i henhold til vores danske nationale TREC reglement.

   TREC stævner udbydes jævnligt og er for ryttere på ALLE niveauer. Du er altid velkommen.

   Vi har fokus på, at der skal være plads til alle ryttere. Om du er nybegynder og aldrig har prøvet at ride TREC eller er øvet TREC rytter.

   Klasserne der udbydes i FITE TREC Denmark og Dansk Ride Forbunds TREC regi dækker fra helt nybegynder og børneklasser op til øvet niveau, som er for dig, som gerne vil ride teknisk udfordrende og lidt sværere ruter og baner.

   TREC består af tre faser: POR, MA og PTV:

   POR: Orienteringsridt. Samarbejde mellem hest og rytter i terrænet med stor vægt på rytterens evne til at finde vej, ride på idealtid, og orientere sig ved hjælp af kort. Det handler ikke om at komme først. I de letteste klasser rider rytterne altid i grupper.

    

   POR. Foto: Mette Dahl


   MA
   : Gangartstest. Er en test af rytterens kontrol over hestens fart og gangarter. Rytteren skal vise hesten i langsom galop og efterfølgende i hurtigt skridt. Begge dele er over en kortere distance 100-150 meter afhængig af klassens sværhedsgrad. Testen kan foregå på lige -eller buet spor. For de laveste klasser er tølt og trav godkendt gangart i stedet for galop.

    

   MA. Foto: Malene Coco Sf.

    

   PTV. Foto: Camilla Poulsen

   PTV: Forhindringsbane. –”Jamen, jeg kan ikke springe på min hest” – Forhindringsbanen består af et bredt udvalg af forhindringer, hvor antallet og sværhedsgraden afhænger af klassen. Forhindringerne tilstræbes at være udført i natur- eller naturlignende materialer (træstamme, grøft, slalom, vand, låge bakker osv… ). Udførelsen af opgaverne og ekvipagens stil bedømmes. Det er tilladt at vælge de forhindringer fra, som man ikke ønsker at udføre.

   PTV. Fotograf Camilla Poulsen

   Det vigtigste er at lære og beholde lysten til at ride TREC igen.

   Kom og vær med! – Tjek vores Facebook gruppe FITE TREC Denmark for aktuelle aktiviteter.

   FITE TREC Denmark-udvalget er nedsat af DI’s bestyrelse og består af:

   Helene Saltoft (formand)
   Jacob Kamp
   Hanne Møller
   Susanne Holst Larsen
   Lotte Gilstrøm
   Lotte Frederiksen
   Kirsten Bonde

   Udvalgets arbejdsopgaver:

  • Informere om og skabe interesse for TREC blandt ryttere, også uden for DI’s medlemsskare, for på den måde at løfte DI’s medansvar for uddannelse af alle ryttere i sikker og hensynsfuld ridning i naturen.
  • Hjælpe lokalklubber i gang med at afholde TREC stævner og aktiviteter
  • Tilbyde introkurser mod betaling af transportudgifter og evt. overnatning. Intro kurser er til dig der gerne vil vide mere, som rytter, hjælper og evt. kommende dommer, banebygger mv.
  • Indhente viden om og erfaring med lægning af POR ruter samt bygning af PTV baner. Om muligt medvirke til etablering af faste træningsfaciliteter.
  • Afholde TREC stævner åbne for TREC ryttere i; DI, DI lokalklubber og DRF.
  • Koordinere uddannelse af DI TREC dommere, arrangører og banelæggere i samarbejde med DRF TREC
  • Alle beslutninger om økonomien behandles og træffes af DI’s bestyrelse.
  • Interesseret i kurser eller uddannelse? Kontakt: info@fitetrec-denmark.dk