Anti-doping

Anti-doping

Forskellige anti-dopingprocedurer er beskrevet i FEIFs regelsæt. De skal sikre og værne om, at både mennesker og hestes resultater kan sammenlignes “i sportens ånd”.

FEIF definerer sportsånd ved følgende værdier

 • Etik, fair play og ærlighed
 • Sundhed
 • Fremragende præstation
 • Karakter og uddannelse
 • Sjov og glæde
 • Teamwork
 • Dedikation og engagement
 • Respekt for regler og love
 • Respekt for sig selv og for andre deltagere
 • Mod
 • Fællesskab og solidaritet

Doping er derfor grundlæggende i strid med sportens ånd. FEIFs dopingregler følger FEIs regler.

Kilde: General Rules and Regulation G4. Anti-Doping Procedures

Ryttere og doping

Kontrol af human doping er Anti-Doping Danmarks område. Det sker som en følge af DI’s medlemskab af Danmarks Idræts Forbund (DIF).

DIF har indgået en aftale med WADA, det internationale anti-doping agentur, og WADA har udstukket nogle retningslinjer, som DI skal følge.

Den kontrolmæssige side er derfor overladt til Anti-Doping Danmark. Eventuelle sanktioner vil blive aftalt i et samarbejde mellem Anti-Doping Danmark og DI. I DI er det Sportskomitéen, som bestemmer den endelige sanktion.

Det er dit ansvar at være doping fri

Regler og love findes på antidoping Danmarks hjemmeside. Reglerne gælder både for elite-, kårings- og bredderyttere. Bruger du allergi-, astma- eller gigtmedicin bør du være særlig opmærksom på at have dine tilladelser i orden.

Vær opmærksom på, at det IKKE er din læge, som er ansvarlig for, at du er doping-fri. Lægen kan have oplyst noget forkert og har et rådgiveransvar i det – men sanktionen rammer DIG.

Vær kritisk overfor køb af kosttilskud på nettet

Vær opmærksom på, at diverse kosttilskud og lignede købt på nettet ofte ikke er korrekt mærket.

Hvis du er i tvivl om et præparat? – Kontakt Anti-Doping Danmark.

Heste og doping

Heste-delen har Antidoping Danmark intet at gøre med.

Bemyndigelsen til at teste heste ved islandshestekonkurrencer og -stævner ligger hos FEIF eller den eksterne anti-dopingorganisation, der er ansvarlig for test ved en konkurrence eller begivenhed.

FEIF-medlemslandene har ikke bemyndigelse til at gennemføre deres egen test i henhold til disse regler.

Tro- og loveerklæring ved arrangementer

Ved DI-arrangementer underskrives en Tro- og love-erklæring. Af erklæringen fremgår det, at den ansvarlige for hesten forpligter sig til at følge FEIFs regler, som beskriver, at doping ikke er tilladt.

Ved sportsstævnerne formodes den ansvarlige for hesten at være rytteren selv. Ved kåringsarrangementer er det fremviseren af hesten.

Vær opmærksom på, at det IKKE er din dyrlæge som er ansvarlig for, at din hest er doping-fri.

Dyrlægen kan have oplyst noget forkert, og har et rådgiveransvar. Men sanktionen rammer DIG.

FEIF følger FEI regelsæt omkring doping, hvilket også gælder reglerne omkring anvendelse af Controlled medication substance.

Du kan også søge flere oplysninger i FEI clean sport app.

Læs mere om komitéerne