Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

FEIF Level 1-instruktør

Uddannelsens formål:

At uddanne kvalificerede Level 1-instruktører, som formår at undervise begyndere samt let øvede ryttere på faglig korrekt, pædagogisk og didaktisk vis med hestens velfærd som prioritet. Level 1-instruktører er kvalificerede til at undervise og eksaminere i DI´s ryttermærke 1-3.

Kursisten erhverver grundlæggende kendskab til ridelære, undervisningspædagogik, gangartslære, rytterens sæde og indvirkninger ligesom de selv skal være gode ryttere. Derudover skal kursisten have godt kendskab til hestens adfærd og læring, pasning og velfærd samt forståelse for korrekt fysiologisk træning og hestens biomekanik.


Tilrettelæggelse og indhold

Kursisten deltager på kurset med egen hest. Kurset består af to separate kursusgange af hver fire dages varighed med tre måneders interval. Eksaminer afholdes tre måneder efter anden kursusdel.

Kurset afholdes skiftevis på Vilhelmsborg og på Landbrugsskolen Sjælland ved Lejre.

Kurset består af teoretisk undervisning og praktisk rideundervisning af udefrakommende elever, rideundervisning fra uddannede instruktører på kursistens egen hest, arbejde fra jorden og longering af hesten samt mundtlige fremlæggelser af teoretiske emner.


Forkundskaber

 • Minimum 18 år
 • Flerårig hesteerfaring
 • Deltagelse på DI Gangartslærekursus 1 inden for de seneste 3 år
 • Deltagelse på DI Hestevelfærdskursus 1 inden for de seneste 3 år
 • Deltagelse og bestået DIs Aspirantkursus plus rideprøve inden for de seneste 3 år
 • Deltagelse på førstehjælpskursus for hest og førstehjælpskursus for mennesker


Forudsætninger

 • Teoretisk viden: Det forventes at kursisten på forhånd har en stor viden inden for hesteadfærd, fysiologi, anatomi, træning og indlæring. Det forventes at kursisten på forhånd kender til lovgivning om hestehold, sygdomsforebyggelse, skoning og korrekt fodring. Ydermere forventes at kursisten har godt kendskab til den islandske hests fem gangarter, gangartsfejl og træning af disse. Kursisten skal have bestået Aspirantkursets skriftlige eksamen.
 • Praktisk erfaring: Kursisten skal have flere års erfaring med ridning af islandske heste, samt have bestået Aspirantkursets rideeksamen.


Eksamen

 • Skriftlig eksamen af en times varighed. Alle kursister får udleveret samme prøve. Resultatet for den skriftlige eksamen sendes til kursisten efterfølgende. Den skriftlige eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.
 • Individuel rideeksamen af ca. 15 minutters varighed. Alle kursister rider et individuelt opbygget dressurprogram indeholdende voltearbejde i skridt, trav og tölt, galop på 20-meter volte, töltarbejde på bøjet spor, schenkelvigninger, versader i skridt på hovslaget, tilbagetrædninger og ridning uden stigbøjler. Rideeksamen bedømmes bestået/ikke bestået.
  Der mødes med let opvarmet hest. Kursisten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FIPO. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt.
 • Undervisningseksamen af 15 minutters varighed. Rytterne, som skal undervises til eksamen, er udefrakommende. Kursisterne trækker aftenen før to mulige emner og vælger det ene at undervise ud fra.

Emnerne er: Løsgørende arbejde i skridt for lange tøjler samt voltearbejde, den halve parade, små slangegange, det lodrette sæde, trepunktssædet (remontesædet) samt travovergange, skridt som forberedelse til tölt, letridning, töltarbejde, travarbejde, forpartsvending, schenkelvigning i skridt, stor slangegang, tölt på bøjet spor, voltearbejde i tölt, galopanspring, to-punktssæde (væddeløbssæde), hesten søger frem og ned samt voltearbejde.

Undervisningseksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

 • Mundtlig eksamen af 10 minutters varighed. Eksamen gennemføres som et 10 minutters oplæg. Kursisten trækker aftenen før to mulige emner og vælger det ene at holde oplægget ud fra. Følgende emner kan trækkes: Remontesæde, letridning, væddeløbssæde, det lodrette sæde, skridt, trav, galop, tölt, forpartsvending, schenkelvigning, hesten søger frem og ned, uddannelsestrin i den klassiske ridning, Kyras ABC samt den halve og hele parade.

Den mundtlige eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

Alle tre eksamener skal bestås for at man kan kalde sig Level 1-instruktør. Hvis man dumper et fag, kan man gå til re-eksamen tre gange i det pågældende fag. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til den manglende eksamen. Dansk Islandshesteforening tilstræber at tilbyde Level 1-instruktørkurser del 1 i lige år og del 2 samt eksamen i ulige år. Næste opstart er efteråret 2020.

 /Opdateret 12.4.19 DI uddannelseskonsulent Astrid Skou