CPD: Continous Professional Development

CPD: Continous Professional Development

På dansk betyder det “løbende kompetenceudvikling.”

Som national medlemsorganisation under FEIF har DI ansvar for at forvalte regelsættet om CPD ”Continous Professional Development”.

At sikre standarden for hestevelfærd, træning og undervisning

CPD-systemet sigter mod at opretholde og sikre en ligeværdig, opdateret og sammenlignelig kvalitetsstandard for at følge FEIFs hovedformål for hestevelfærd, træning af heste samt undervisning på alle niveauer.

Redskabet er sat i værk for at sikre kvaliteten af uddannede trænere og instruktører. Helt konkret betyder det, at kun godkendte FEIF-seminarer kan gælde som CPD.

Obligatorisk kompetenceudvikling

Opfylder man ikke CPD-kompetencekravene tages man fra listerne, DI´s liste og FEIFs uddannelsesmatrix over godkendte instruktører.

Alle instruktører og trænere under FEIFs uddannelsesmatrix skal regelmæssigt gennemføre den obligatoriske kompetenceudvikling for at forblive på de formelle lister over godkendte instruktører og trænere.

Minimumskravene for at forblive på listerne er deltagelse i efteruddannelse svarende til 16 CPD-enheder hen over en periode på 3 år. En CPD-enhed opnås ved deltagelse i 45 min. godkendt CPD-seminar.

Et weekendseminar på 2 x 8 lektioner vil derfor svare til 16 CPD-enheder.

Flere CPD-seminarer af kortere varighed kan også sammensættes for at nå op på de 16 enheder.

Kravene gælder for alle niveauer, FEIF Level 1-4, og den enkelte træner/instruktør har selv ansvar for at holde sig orienteret om mulighederne for efteruddannelse.

Læs mere om komitéerne