God rideskik

God rideskik

Sæt farten ned, når du kommer ridende og møder andre. Vis hensyn.

Det er nogle af de retningslinjer, der er med til at give alle brugere af naturen g0de oplevelser.

Se flere af anbefalingerne her.

Hvordan udviser ryttere god rideskik?

  • Vis hensyn, så er der plads til at alle kan få gode naturoplevelser.
  • Tilpas ridningen efter vejens beskaffenhed.
  • Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare, især i våde perioder. Undgå at ride på de områder af vejen, hvor cyklerne kører. Rid helt ude i vejsiden eller eventuelt på midterrabatten. Husk altid, at der kommer andre brugere efter dig.
  • Når man møder fodgængere, cyklister eller andre ryttere, skal man i god tid sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader. Det er ligeledes god tone at hilse pænt, og kommer man bagfra, bør man bede om lov til at passere.
  • Vær opmærksom når du passerer folde med dyr. Skridt forbi, hvis du er usikker på, hvordan dyrene reagerer.
    Vær særlig opmærksom i pattedyrs og fugles yngletid.
  • Se dig tilbage og efterlad så få spor som muligt.

Regler for færdsel i naturen, se Ridning i naturen (naturstyrelsen.dk)

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne