Til arrangører af Ryttermærker

Til arrangører af Ryttermærker

Et ryttermærke-forløb under Dansk Islandshesteforening er med til at sikre, at alle typer islandshesteryttere får et godt rytterliv baseret på fundamental viden om sikkerhed og hestevelfærd.
Et forløb kan udfoldes bredt i landets lokalklubber, men også i øvrige sammenhænge, hvor der er fællesskaber omkring islandske heste.

I klubben, på efterskolen, fra computeren

Det kan strikkes sammen på vidt forskellige måder afhængig af sammenhængen, som undervisningen gennemføres i.
Skab fx hyggelige klubaftener med socialt samvær og spisning, hvor en gruppe sammen med en instruktør tager e-læringsforløbet sammen.
Et forløb kan også strække sig over et længerevarende tilbud fx på en efterskole. Og bor du langt fra andre islandshesteejere, kan du tage den teoretiske del af ryttermærkerne hjemme fra computeren.
Som arrangør er du garanteret, at den praktiske undervisning udelukkende varetages af uddannede FEIF Level 1, 2 eller 3 -instruktører.

Eksempel 1 på et forløb, Ryttermærke 1

 • 3-4 online teoriaftener med en ryttermærkeinstruktør, hvor deltagerne kan sidde hjemme og benytte deres egen PC.
 • Instruktøren gennemgår teorien i kapitlerne hver for sig.
 • Deltagerne sparrer og snakker sammen hver gang.
 • Teorispørgsmål besvares af deltagerne individuelt efter hvert kapitel.
 • Praktisk undervisningsdag med ryttermærkeinstruktør, som fører deltagerne igennem den praktiske del, hvor de teoretiske emner bliver gennemgået i praksis med og til hest. Varighed: 2-3 timer.
 • Praktisk prøvedag med ryttermærkeinstruktør: Den praktiske prøve tages. Varighed: 1-2 timer.

Eksempel 2 på et forløb, Ryttermærke 1

 • Klubaften i klubfaciliteter.
 • Sammen med en ryttermærkeinstruktør gennemgås al teorien (varighed 2- 3 timer) og prøverne tages individuelt efter hvert kapitel.
 • Egen PC medbringes.

  ELLER:
 • Den teoretiske del tages af deltagerne hjemmefra på forhånd forud for den praktiske undervisnings- og prøvedag.
 • Praktisk undervisningsdag med instruktør, som fører deltagerne igennem den praktiske del, hvor de teoretiske emner bliver gennemgået i praksis med og til hest.
 • Den praktiske prøve ligger i forlængelse af undervisningen.

Ønsker du arrangere et ryttermærke-forløb?

Ønsker du at stå for et ryttermærke-forløb kan du med fordel følge denne guide:

 1. Kontakt en ryttermærke-instruktør
 2. Sæt dig grundigt ind i tilmeldings- og registreringsforløbet
 3. Fortæl vidt og bredt at din klub eller gruppe tilbyder et uddannelsesforløb i Dansk Islandshesteforenings ryttermærker.

Alle ryttermærkeinstruktører er uddannede FEIF Level 1, 2 eller 3 -instruktører, og har været på introduktionskursus i ryttermærkerne. Du og instruktøren aftaler pris, omfang og varighed af forløbet, der kan varieres efter deltagernes alder- og erfaringsniveau.
Den enkelte instruktør eller arrangør er bindeleddet til deltagerne og skal derfor:

 1. Tage imod tilmeldinger til ryttermærkeforløbet
 2. Sikre sig, at alle kursister er oprettet individuelt som brugere på idrættens e-lærings platform, (dvs. med én mailadresse pr. deltager) på: www.ie.dif.dk

Tilmeldings- og registreringsforløbet

 • Deltagere, der ikke er medlem af DI overfører 100 kr. til DI´s Mobile Pay: 94325 og udover eget navn skriver:
  • RM1/RM2 (Alt efter om det er for Ryttermærke 1 el. 2)
  • Instruktørens navn
 • Deltagere, der er medlem af DI, oplyser medlemsnummer ved tilmelding til dig, da den teoretiske del er gratis for DI-medlemmer.
 • Guides til oprettelse på www.ie.dif.dk ligger nederst på denne side.
 • Hver kursist opretter sig med en individuel mailadresse. Det er altså ikke muligt at oprette flere kursister på samme mailadresse. Dette gælder også for børn der deltager sammen med en forældre.
 • Sæt en dato for kursisterne, hvor de SKAL have oprettet sig.

Denne dato og en liste med samtlige kursisters mailadresser skal sendes til uddannelse@islandshest.dk senest 8 dage før den teoretiske del af kurset skal være tilgængeligt.
Afsæt tid til at besvare spørgsmål fra kursisterne og evt. arrangøren af kurset, hvis du er instruktør.
Se også dokumentet “Spørgsmål og svar ved Ryttermærker” nederst på denne side.
Ved udfordringer der IKKE kan løses ved at følge proceduren for oprettelse, kan du som instruktør henvende dig på dine kursisters vegne til uddannelse@islandshest.dk.
De enkelte kursister kan ikke forvente svar på denne mail, da den kun betjenes i et tidsmæssigt begrænset omfang. De skal altså kontakte instruktør eller arrangører i stedet.

Prøve, diplomer og nåle

Instruktør eller arrangør aftaler en dato med ryttermærkeadministratoren i DI’s sekretariat, hvor den teoretiske del af materialet skal være bestået, så vi kan tjekke op på, om kursisterne har fuldført kurset. Det teoretiske materiale skal være bestået før rytterne kan gå op til den praktiske prøve.
Inden rideprøven sender den enkelte instruktør eller arrangør en liste til uddannelse@islandshest.dk med:

 • Dato for afholdelse af rideprøven
 • Alle de (forventede) beståede kursisters fulde navne (enkeltvis)
 • Adressen som diplomer og nåle skal sendes til

De fleste instruktører uddeler diplomer og nåle ved afslutningen af den praktiske prøve, så det er en god idé at være i god tid inden rideprøven, så diplomer og nåle kan nå frem.

Materiale til markedsføring af Ryttermærkeforløbet

Forslag til opslag om et ryttermærkeforløb findes nederst på siden. Her finder du også de 2 ryttermærkelogoer.

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne