Retningslinjer 2024 vedr. CEM

Retningslinjer 2024 vedr. CEM

Retningslinjer for alle avlere af islandske heste i 2024

Med udgangspunkt i nedenstående målsætning indføres følgende retningslinjer per 1. februar 2024:

  1.  Der kræves CEM-test (4 prøver af hver hingst) af alle hingste, som skal bedække/tappes til insemination i 2024. Det skal understreges, at der SKAL tages 4 prøver fra hver hingst.
    Kun CEM-negative hingste må opstarte bedækning/tapning til insemination. Den verificerende test skal bestå af 4 svabere fra hver hingst og analyseres som PCR-test.
    HUSK! At indsende det negative testsvar eller kopi heraf til stambogskontor@islandshest.dk
  2. Der anbefales at tage ny, negativ CEM-test af hingste, efter ovenstående metode, efter naturlig bedækning af 15 hopper.
  3. Det anbefales, at alle hopper, som skal bedækkes/insemineres får taget en CEM-test. Kun CEM-negative hopper må bedækkes. Den verificerende test skal bestå af 3 svabere fra hver hoppe og analyseres som PCR-test.
  4. Føl, som fødes af CEM-positive hopper, bør testes.I udgangspunktet vil ovenstående 4 punkter være gældende i de næste 2 år, altså frem til 1. januar 2026. Dette tidsrum er for at sikre fornøden tid til at den danske population af islandske heste kan blive helt fri for CEM-smitten.

I udgangspunktet vil ovenstående 4 punkter være gældende i de næste 2 år, altså frem til 1. januar 2026. Dette tidsrum er for at sikre fornøden tid til at den danske population af islandske heste kan blive helt fri for CEM-smitten.

Eftersom vi ikke kender graden af indirekte smitte (smitte fra hest til hest i en besætning under græsning eller anden omgang ud over bedækning), kan vi kun anbefale at negativt CEM-testede heste ikke går sammen med heste med ukendt CEM-status i tidsrummet fra testning til drægtighed eller overstået bedækningssæson.

Målsætning for retningslinjer

Resultaterne af sidste års forskningsprojekt som er udført på baggrund af screeningerne, vil blive offentliggjort i løbet af foråret. De foreløbige resultater tyder dog på, at vi endnu ikke er i mål med at inddæmme smitten, hvorfor retningslinjerne for CEM-test opretholdes i 2024.

CEM er en meget bekostelig infektion at få ind i en population som følge af mistede/tabte drægtigheder, diagnostik, behandling etc. Derfor er målsætningen for handleplanen også at forsøge at eliminere CEM-smitten i den danske population af islandske heste så hurtigt så muligt.

Det medfører igen, at tiltagene i bedækningssæson 2024 vil være ganske omfattende og komme til at berøre alle aktive avlsdyr. Resultatet af screeningen kan forhåbentlig være med til at give et fingerpeg om, hvor længe vi skal håndhæve disse retningslinjer, men det kan kun tiden og screeningen vise.

Forudsætningen for at restriktionerne lempes hurtigere end 5 år, er for en stor dels vedkommende et spørgsmål om, at alle tager det alvorligt og efterlever de test-krav/anbefalinger, der er blevet sat op.

For at eliminere smitten skal vi først finde smittekilderne. I den forbindelse ved vi, at der findes direkte og indirekte smitte.

Direkte smitte finder primært sted ved bedækning eller inseminering med inficeret sæd. Indirekte smitte kan finde sted på flere måder. En måde er f.eks. via inficerede instrumenter, men det er endnu uafklaret om heste også kan smitte hinanden på tværs i en besætning via et inficeret individ. Vi ved, at inficerede hopper, der på trods af infektionen bliver drægtig og bærer føllet til termin, kan føde et inficeret føl.

Hvis man har brug for mere viden om selve CEM-infektionen og udbruddet i sommeren 2020, kan du følge disse links:

https://www.vetssi.dk/vet-nyheder/2020/udbrud-af-koenssygdommen-contagioes-equin-metritis-cem-hos-islandske-heste

https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/contagioes-equin-metritis-cex

https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2020/nr-11/udbrud-af-koenssygdommen-contagioes-equin-metritis-cem-hos-islandske-heste/

Forskningsprojekt om CEM, samarbejde mellem Statens Serum Institut, Københavns Universitet og Dansk Islandshesteforening

Statens Serum Institut (SSI) står for at analysere alle de verificerende prøver for CEM i Danmark. Derfor var det også dem, der i sommeren 2020 udførte rigtig mange CEM-tests på islandske heste, da udbruddet startede.

Udbruddet i sommeren 2020 viste, at den islandske hest i DK havde et problem med CEM, men det præcise omfang af problemet kunne ikke fastslås. I forløbet efter udbruddet i 2020, gik Københavns Universitet (KU) sammen med SSI derfor i gang med at skaffe midler til et forskningsprojekt, der ville kunne afdække CEM-bakteriens udbredelse i hestepopulationen. Hesteafgiftsfonden gik ind og støttede med 259.000,- kr og da Dansk Islandshesteforening valgte også at støtte projektet med 100.000 kr.

Analyserne

Igen i 2024 tilbyder SSI en fordelagtig pris på CEM-screeningsundersøgelsen . Den er baseret på real-time PCR analyse og tilbydes til en fordelagtig pris på 380 kr. per test, med mulighed for at poole op til tre prøver fra det samme dyr for en enkelt undersøgelse (priserne er ekskl. moms og dertil kommer også udgift til din dyrlæge).

I forbindelse med hingstene, hvor der skal tages 4 prøver vil det altså koste 2 x 380 kr. for analyserne (også her er priserne ekskl. moms, og der kommer udgift til din dyrlæge oveni).

CEM-screeningerne er planlagt til at køre en gang ugentlig på SSI. Det er naturligvis et forhold, man skal tage med i sin planlægning. Vi anbefaler at man får taget disse CEM-tests i god tid forud for planlagt bedækning/inseminering.
Skulle man være tidspresset, tilbyder SSI CEM undersøgelse med hurtigbesvarelse til den sædvanlige pris, som gælder for en diagnostisk undersøgelse.

Prøver indsendt til undersøgelse af kliniske mistanker, eksporter og kontrol efter antibiotikabehandling analyseres kun som enkeltprøver og koster 620 kr. pr. prøve eller 1675 kr. for op til 4 prøver fra samme hest (husk at priserne er ekskl. moms, og der kommer udgift til din dyrlæge oveni).

Undersøgelse af kliniske mistanker betales af Fødevarestyrelsen.

Dokumenter og filer

Download fil
pdf194KB

Ofte stillede spørgsmål om CEM

Læs mere om komitéerne