Regler for hestehold

Regler for hestehold

Vigtig info til dig, der ejer og holder heste

Hvis du ejer, fodrer eller transporterer heste, er der en række administrative og lovgivningsmæssige ting, som skal være på plads og overholdes.

Det gælder bl.a. ansvarsforsikring, hestepas, registrering i det Centrale Husdyrbrugsregister og regler for transport af heste i Danmark og til udlandet.

Hvilke love og regler gælder, når man holder hest?

Det kan virke uoverskueligt med de mange regler.

Derfor får du et overblik og nyttige links her.

Vi anbefaler, at du sætter dig ind i stoffet og holder dig opdateret om nye love og regler. Dansk Islandshesteforening informerer løbende om hestehold på denne side og på vores Facebookside.

Du kan med fordel følge med i nyhederne på Landbrugsinfo fra SEGES.

Hvad siger lovgivningen om hold af heste?

Lov om Hold af Heste sætter rammerne for hestehold.

Loven indeholder bl.a. regler for indretning af stalde, adgang til fold, fodring og heste, der går ude. Når du holder heste, skal du desuden overholde Dyreværnsloven.

Du finder en letlæselig guide med faglige kommentarer til Lov om Hold af Heste her.

Hvilke love og regler skal jeg sætte mig ind i som hesteejer og hesteholder?

Det er især vigtigt, at du har styr på:

  • Ansvarsforsikring
  • CHR-registrering
  • Registrering og hestepas
  • Hestes konsumstatus
  • Transport af heste og Transportforordningen
  • Traces: Når heste skal transporteres til andre lande
  • Foderhygiejne

Emnerne kan du læse mere om her på hjemmesiden.
De er desuden uddybet på siden Landbrugsinfo, hvor de opdateres.

Se også denne pdf med vigtige regler for hold af heste.

Læs mere om komitéerne