Anvendelse af dommer til gæðingakeppni stævner

Anvendelse af dommer til gæðingakeppni stævner

Ved gæðingakeppnistævner anvendes der dommere, som er uddannet i FEIF.
Her kan man læse om hvor mange dommere, der skal bruges, når man vil arrangere et stævne, samt honorering, kørsel mv.
Alle gæðingakeppnidommere dømmer efter regler og guidelines udstukket landssamband hestamannafélaga i Island (LH).
Omtalte dokumenter findes nederst på denne side.

Find dommere her.

StævnetypeAntal dommere
Klubstævner3
DRL-stævner3
DM5

Til et gæðingakeppnistævne med 5 dommere tæller alle dommeres karakterer i bedømmelsen, modsat sporten, hvor højeste og laveste udgår.

D-Stævner

Ved alle klubarrangementer, herunder træningsstævner, kurser, stævnetræning m.m., hvor man kører med oprangering, tæller arrangementet som et D-stævne og der skal derfor være minimum en dansk dommer tilstede og der skal indløses rytterlicens. Ved oprangering menes alle former for karaktergivning/rosetuddeling.

Hvis I ønsker at hyre en islandsk gæðingakeppni dommer til jeres stævne, kan I kontakte Sigurður Straumfjörð (siggisp@gmail.com) og så vil han finde en dommer til jer og arrangere, at I kommer i kontakt med vedkommende.

Honorar

  • 500kr. pr. dag + 80kr. til fortæring pr dag.
  • 800kr. pr. dag + 80kr. til fortæring pr dag til udenlandske dommere.
    • Udenlandske dommere kan få udbetalt honorar for rejsedage.

Honoraret til danske dommere følger Skattevæsenets regler for skattefrit dommerhonorar.

Kørsel

Dommere på den danske dommerliste skal for transport til og fra stævnepladsen godtgøres med 3,79 kr. pr. km. Der arrangeres samkørsel så vidt muligt.

Alle øvrige dommere afregnes med en takst på 2,75kr. pr. km.

Indkvartering

Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid

Dommere må maks. dømme 8 timer på en dag (inkl. evt dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere maks. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen

Dommerne skal, på banen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.

Dømmende dommere skal have fortrinsret til at anvende toilet, i det omfang det er muligt.

Udstyrskontrol
Dommerne skal udføre udstyrskontrol ved alle stævner.
Ved alle stævner udføres der udstyrskontrol ved minimum 25% af ekvipagerne i udtagelserne og 100% ved finaler.

Dispensation
Et stævne kan søge dispensation for overstående regler om dommernes anvendelse hos sportskomiteen. Send mail til sportskomiteen@islandshest.dk

Sanktion
I tilfælde af at et stævne ikke overholder ovennævnte regler kan det få konsekvenser for stævnets ranglistestatus.

Dokumenter og filer

Download fil
pdf322KB

Gæðingakeppni regler på engelsk

Læs mere om komitéerne