Instruktøraspirant

Hvad er DIs instruktøraspirant-kursus?

Aspirantkurset er målrettet dem, som ønsker at uddanne sig til Level 1-instruktører og/eller unghestetrænere.

Aspirantkurset udbydes løbende og efter efterspørgsel. Kurset afholdes ved minimum 12 tilmeldte. En afsluttende skriftlig prøve skal afleveres senest 14 dage efter kurset. Den skriftlige prøve skal bestås, for at man kan kalde sig aspirant.

At uddanne alle interesserede samt aspirerende Level 1- instruktører og/eller unghestetrænere til at have et solidt kendskab til hestens adfærd og indlæring, anatomi og fysiologi, hestevelfærd og sygdomsforebyggelse, pasning og fodring samt træning og håndtering.

Derudover er alle andre, som opfylder de formelle krav, velkomne til at deltage, uanset om man har planer om at videreuddanne sig eller ej.

Kursets formål

Formålet med aspirantkurset er at sikre, at aspiranterne udvikler et solidt fundament med en grundig teoretisk og praktisk forståelse for alle relevante dele af arbejdet med heste og ryttere.

Tilrettelæggelse og indhold

  • Hestens adfærd og indlæring
  • Unghestetræning
  • Grundridning, herunder rytterens sæde og opstilling
  • Grundlæggende gangartstræning (skridt, trav, galop og tølt)
  • Didaktik

Kursets indhold og tilrettelæggelse er baseret på, at man som træner skal være i stand til selv at forstå og udføre øvelser for at kunne træne hesten, mens man som underviser selv skal være i stand til at forstå og udføre øvelser for at kunne undervise eleven.

Kurset består af én kursusgang af fire dages varighed. Det er sammensat af teori og praktisk rideundervisning af uddannede FEIF Level 3 instruktører samt gæsteundervisere, egen undervisning af medkursister, arbejde fra jorden med hesten, gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser.

Forkundskaber

Kursisten skal have gode fundamentale ridefærdigheder, et balanceret sæde og præcise hjælpere. Kursisten skal kunne balancere hesten i rene gangarter i skridt, trav, galop og tølt. Gennemført Hestevelfærds- og Gangartslærekursus. Dertil flere års erfaring i ridning og træning af islandske heste.

Krav til hest

Egen hest medbringes på kurset, og al den praktiske rideundervisning foregår på egen hest.
Hesten skal være afspændt, løsgjort og i stand til at kunne skridte, trave, galoppere og tølte på lige og buet spor.

Indholdet i den praktiske rideundervisning svarer til indholdet i rideprøven.

Hesten skal være trænet af kursisten selv de forudgående 2-3 måneder. Der kan medbringes lånehest til kurset såfremt kravet om, at kursisten selv har trænet hesten i månederne forud for kurset, er opfyldt.

Opgaver og prøver

Obligatorisk teoretisk prøve:

Alle kursister får udleveret et emne, som skal behandles i en skriftlig opgave med aflevering inden for 14 dage efter kursets afslutning.

Resultatet af den skriftlige opgave bedømmes bestået/ikke bestået og sendes til kursisten.

Den teoretiske prøve skal bestås for, at man kan kalde sig aspirant. Hvis man ikke består den teoretiske prøve, har man yderligere to forsøg, inden man nulstilles og må tage kurset igen.

Når den skriftlige prøve er bestået, får man et aspirant-diplom.

Tid og sted

Aspirantkurset afholdes på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg ved Mårslet.

Dansk Islandshesteforening tilstræber at udbyde Aspirantkurset minimum hvert andet år. Gennemførelse af kurset afhænger af deltagerantal.

Datoer for næste kursus: Se på Sporti.dk og på hjemmesidens aktivitetsoversigt.

Rideprøve 1

Et par måneder efter kursets afholdelse kan kursisten vælge at tage Rideprøve 1, som sammen med deltagelse i kurset og bestået teoriopgave er adgangsgivende til de videre niveauer i uddannelsessystemet.

Rideprøven skal altså ikke bestås, for at man kan kalde sig aspirant. Men den skal være bestået for, at man kan gå videre til næste niveau i uddannelsen; unghestetræner eller Level 1 instruktør.

Rideprøve 1 varer ca. 60 minutter og dømmes bestået/ikke bestået. Der mødes med let opvarmet hest. Der rides på kommando i grupper på op til fem ryttere.

Aspiranten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FEIF Rules and Regulations. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt, der må anvendes klokker, boots og pisk.

Se nederst på siden krav til Rideprøve 1.

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne