Ridespor-Danmark

Ridespor-Danmark

I Ridespor-Danmark arbejder Dansk Islandshesteforening sammen med Dansk Rideforbund.
i et projekt med flere spor, hvor også politisk indflydelse spiller en stor rolle.
De fire overordnede temaer er:

  • Ridespors-frivillige 
  • Oprettelse af ridelaug
  • Dialog med offentlige myndigheder
  • Udvikling af et kortværktøj der viser, hvor allerede eksisterende rideruter og spor findes – og ikke mindst, hvor nye kan indtegnes.

Der arbejdes også med høringssvar, ERFA-gruppe for offentligt ansatte og ERFA-gruppe for rytterrepræsentanter i de kommende naturnationalparker. 

Tove Urup Madsen har siden 2018 været ansat som konsulent på projektet Ridespor-Danmark.

Læs mere om komitéerne