Støttemuligheder for lokalklubber

Støttemuligheder for lokalklubber

Støtte fra Danmarks Idrætsforbund

Danmarks Idrætsforbund giver økonomisk støtte til en lang række formål. Der kan f.eks. ydes støtte til anlægsudgifter til baner, børnearrangementer, deltagelse i møder og kongresser. Læs mere på DIF`s hjemmeside

Støtte fra Friluftsrådet

Friluftsrådet står hvert år for uddeling af tips- og lottomidler. Der kan søges støtte til friluftslivet, og det er væsentligt, at Friluftslivets tips- og lottomidler kommer mange til gavn, og at de er med til at skabe et lokalt engagement. Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside

Tryg Fonden

Tryg Fonden er en fond, som støtter tiltag, der kan være med til at forebygge ulykker og skabe større sikkerhed. Fondens målsætning handler om: sikkerhed, sundhed eller anden samfundsnyttig aktivitet. Der gives ikke støtte til anlæg og løntilskud. – Der kan som regel søges to gange om året.  Læs mere på Tryg Fondens hjemmeside

.

Læs mere om komitéerne