Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Bestyrelse og komitéer

Bestyrelse

Formand
Susan Ulbæk, Guldsmedevej 2, 3080 Tikøb
Tlf. 2977 6225, E-mail: su@islandshest.dk

Næstformand
Stine Weinreich, Vesterbygaardsvej 14, 4490 Jerslev Sjælland
Tlf: 22420293, E-mail: sw@islandshest.dk

Formand for Avlskomiteen
Rune Hansen, Amtsvejen 136, 3390 Hundested
Tlf. 61267762, E-mail: rh@islandshest.dk

Formand for Sportskomiteen
Eva Maria Grout, Øster Allé 25 st. 2100 København Ø
Tlf. 2615 0128, E-mail: emg@islandshest.dk

Formand for Natur og Breddekomiteen
Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Formand for Klubkomiteen
Jørn Hartvig, Ringstedvej 81, 4440 Mørkøv
Tlf. 4045 9432, E-mail: jh@islandshest.dk

Suppleant for formandskab:
Leif Andersen, Åsvej 14, 4540 Fårevejle

Mail til alle kan sendes på: bestyrelse@islandshest.dk

 

Avlskomité

Hovedformål

Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere.  Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet.

Handlingsplaner for 2018-19

 • Afholdelse af 3 danske kåringer
 • Udtage avlsdyr til VM 2019
 • Fastlægge brugerpriser for avlens område
 • Informere om kommende udvikling i avlsmål og bedømmelser
 • Indskrive allerede gældende FEIF-regler i det nugældende danske stambogsreglement
 • Ajourføring af hingstelisten

 

Avlskomitéen

Formand: Rune Hansen, Amtsvejen 136, 3390 Hundested
Tlf. 61267762, E-mail: rh@islandshest.dk

Næstformand: Lis Lysholm Falck, Frieslandvej 71, 2791 Dragør
Tlf: 28112811 E-mail:Lis@islandshest.dk

Suzanne Wulff Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
Tlf. 2023 0216, E-mail: sh@islandshest.dk

Ulla Marstrand, Hjortlundvej 116, 6760 Ribe
Tlf. 2182 1960, E-mail: um@islandshest.dk

Mette Høj Ravnborg, Finlandsvej 12, 9560 Hadsund
Tlf. 221504191, E-mail: mh@islandshest.dk

Suppleant: Tea Fenger-Cederborg, Bjerggårdsvej 10, 4683 Rønnede

Mail til alle kan sendes på: avlskomite@islandshest.dk

 

Sportskomité

Hovedformål:
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Handlingsplaner for 2018-19

 • Iværksætte nyt aspirant hold for sportsdommere.
 • Uddanne nye Gædingakeppni dommere.
 • Få iværksat en elitegruppe for Gædingakeppni ryttere.
 • Gædingakeppni udvalget integreres ind i Sportskomiteen.
 • Oprette et Gædingskeppni dommerudvalg.
 • Sikre bedre vilkår for D-stævner i Danmark.
 • Bredere dialog med stævnearrangører og ryttere.
 • Tilrette ALRID-reglementet med danske særregler for sikkerhed og vægt på terrændelen.

 

Sportskomitéen

Formand: Eva Maria Grout, Øster Allé 25 st. 2100 København Ø
Tlf. 2615 0128, E-mail: emg@islandshest.dk

Næstformand: Trine Winther, Fengersvej 38, 2. th. 5230 Odense M
Tlf. 2253 2207, E-mail: tw@islandshest.dk

Wiebke Madsen, Debelmosevej 3, 6900 Skjern
Tlf: 51949561, E-mail: agerskov86@hotmail.com

Karen-Julie H. Poulsen, Dævidsrødvej 4, 4200 Slagelse
Tlf. 6173 7971, E-mail kjp@islandshest.dk

Kristiane Bruun-Hansen, Jyderupvej 26, 4560 Vig
Tlf. 2547 7595, E-mail: kbh@islandshest.dk

Suppleant: Monica Ervik, Egebjerg Allé 12, 2900 Hellerup

Mail til alle kan sendes på: sportskomiteen@islandshest.dk

 

Klubkomité

Hovedformål:
Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling.  Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.  Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde.  Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

 

Klubkomitéen

Formand: Jørn Hartvig, Ringstedvej 81, 4440 Mørkøv
Tlf. 4045 9432, E-mail: jh@islandshest.dk

Næstformand: Ulla Stephansen, Hjorthedevej 9, 8850 Bjerringbro
Tlf. 4087 7224, E-mail: us@islandshest.dk

Julie Duedahl Sørensen, Drosselvænget 3, 6760 Ribe
Tlf. 2615 6213, E-mail: js@islandshest.dk

Anne-Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 41402919, E-mail: asj@islandshest.dk

Mail til alle kan sendes på: klubkomite@islandshest.dk

 

Natur- og Breddekomite

Hovedformål:
Natur og breddekomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Natur og breddekomiteen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer.  Herudover varetager natur og breddekomiteen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Handlingsplaner for 2018-19

  • Deltagelse i og udvikling af projekt Ridespor Danmark
  • Fokus på udvikling af uddannelse for naturryttere
  • Fokus på eksisterende faciliteter egnet til ridning i naturen med guide / undervisning
  • Pilotprojekt “Me and my horse” tur
  • Samarbejde med FEIF Leisure Riding Committee
  • Samarbejde med FITE (TREC, Internationale rideruter mv.)
  • Rådgivning og hjælp i lokale sager, herunder i samarbejde med Friluftsrådets kredsrepræsentanter

 

Natur- og Breddekomitéen

Formand: Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Næstformand: Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, 6900 Skjern
Tlf. 2288 3802, E-mail: dejbjergislandsheste@gmail.com

Jytte Skovgaard Andersen, Asvej 14, 4540 Fårevejle
Tlf. 3068 4950, E-mail: jytteskovgaard@amalfivin.dk

Lone Høgholt, Langebjergvej 15, 8654 Bryrup
Tlf. 2020 8141, E-mail: hoegholt@mail.dk

Indtrådt som suppleant: Birgit Lehmann, Jagtvej 12 B, 3480 Fredensborg

Mail til alle kan sendes på: naturkomite@islandshest.dk