Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Bestyrelse og komitéer

Bestyrelse

Formand
Susan Ulbæk, Guldsmedevej 2, 3080 Tikøb
Tlf. 2977 6225, E-mail: su@islandshest.dk

Næstformand
Charlotte Vestergaard, Ledavej 81, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 2333 9543, E-,mail: cv@islandshest.dk

Formand for Avlskomiteen
Rune Hansen, Amtsvejen 136, 3390 Hundested
Tlf. 61267762, E-mail: rh@islandshest.dk

Formand for Sportskomiteen
Anders Kajhøj Hansen, Egevej 5, 8680 Ry
Tlf. 2028 5619, E-mail: ak@islandshest.dk

Formand for Natur og Breddekomiteen
Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Formand for Klubkomiteen
Fungerende formand:
Eva Maria Grout, Øster Allé 25, st. nr. 23, 2100 København Ø
Tlf. 2615 0128, E-mail: emg@islandshest.dk

Suppleant for formandskab:
Leif Andersen, Åsvej 14, 4540 Fårevejle

Mail til alle kan sendes på: bestyrelse@islandshest.dk

 

Avlskomité

Hovedformål

Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere.  Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet.

Handlingsplaner for 2018-19

 • Afholdelse af 3 danske kåringer
 • Udtage avlsdyr til VM 2019
 • Fastlægge brugerpriser for avlens område
 • Informere om kommende udvikling i avlsmål og bedømmelser
 • Indskrive allerede gældende FEIF-regler i det nugældende danske stambogsreglement
 • Ajourføring af hingstelisten

 

Avlskomitéen

Formand: Rune Hansen, Amtsvejen 136, 3390 Hundested
Tlf. 61267762, E-mail: rh@islandshest.dk

Næstformand: Lis Lysholm Falck, Frieslandvej 71, 2791 Dragør
Tlf: 28112811 E-mail:ll@islandshest.dk

Mette Høj Ravnborg, Finlandsvej 12, 9560 Hadsund
Tlf. 221504191, E-mail: mh@islandshest.dk

Eyvindur Hrannar Gunnarsson, Ejbyvej 7A, 4060 Kirke Såby
Tlf. 3031 3487, E-mail: eg@islandshest.dk

Suzanne Wulff Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
Tlf. 2023 0216, E-mail: sh@islandshest.dk

Suppleant:
Henriette Friis Hedegaard, Agerholmvej 20, 3200 Helsinge
Tlf. 5170 2874, E-mail: hf@islandshest.dk

Mail til alle kan sendes på: avlskomite@islandshest.dk

 

Sportskomité

Hovedformål:
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Formand: Anders Kajhøj Hansen, Egevej 5, 8680 Ry
Tlf. 2028 5619, E-mail: ak@islandshest.dk

Næstformand: Trine Winther, Fengersvej 38, 2. th. 5230 Odense M
Tlf. 2253 2207, E-mail: tw@islandshest.dk

Julie Holsbo, Frøstrupvej 301, 6855 Outrup
Tlf. 6173 7971, E-mail: kjp@islandshest.dk

Kristiane Bruun-Hansen, Jyderupvej 26, 4560 Vig
Tlf. 2547 7595, E-mail: kbh@islandshest.dk

Lisa la Cour, Vallerbækvej 102, 7470 Karup
tlf. 2635 4008, E-mail: lc@islandshest.dk

Suppleant: Britt Werner Raabymagle, Møllebakkevej 66, 4243 Rude
Tlf. 20780747, E-mail: br@islandshest.dk

Mail til alle kan sendes på: sportskomiteen@islandshest.dk

 

Klubkomité

Hovedformål:
Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling.  Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.  Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde.  Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

 

Klubkomitéen

Formand: Fungerende formand:
Eva Maria Grout, Øster Allé 25, st. nr. 23, 2100 København Ø
Tlf. 26150128. E-mail: emg@islandshest.dk

Næstformand: Vakant

Anne-Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 41402919, E-mail: asj@islandshest.dk

Stine J. Nielsen, Ved Feerslev Hegn 9, 3400 Hillerød
Tlf. 27446802, E-mail: sn@islandshest.dk

Suppleant: Rikke Sølvberg, Uglevænget 3, 5610 Assens,
Tlf: 40321050, E-mail: rs@islandshest.dk

Mail til alle kan sendes på: klubkomite@islandshest.dk

 

Natur- og Breddekomite

Hovedformål:
Natur og breddekomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Natur og breddekomiteen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer.  Herudover varetager natur og breddekomiteen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Handlingsplaner for 2018-19

  • Deltagelse i og udvikling af projekt Ridespor Danmark
  • Fokus på udvikling af uddannelse for naturryttere
  • Fokus på eksisterende faciliteter egnet til ridning i naturen med guide / undervisning
  • Pilotprojekt “Me and my horse” tur
  • Samarbejde med FEIF Leisure Riding Committee
  • Samarbejde med FITE (TREC, Internationale rideruter mv.)
  • Rådgivning og hjælp i lokale sager, herunder i samarbejde med Friluftsrådets kredsrepræsentanter

 

Natur- og Breddekomitéen

Formand: Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Næstformand: Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, 6900 Skjern
Tlf. 2288 3802, E-mail: dejbjergislandsheste@gmail.com

Jytte Skovgaard Andersen, Asvej 14, 4540 Fårevejle
Tlf. 3068 4950, E-mail: ja@islandshest.dk

Birgit Lehmann, Jagtvej 12 B, 3480 Fredensborg
Tlf. 2283 2280, E-mail: bl@islandshest.dk

Lisbeth Maria Hansen, Ramsøvejen, 4, 4321 Gadstrup
Tlf. 2720 4482, E-mail: lmh@islandshest.dk

Suppleant: Merete Haar, Lånhusvejen 1, 9500 Hobro
Tlf. 3096 7070, E-mail: mha@islandshest.dk

Suppleant: Lone Høgholt, Langebjergvej 15, 8654 Bryrup
Tlf.  20208141, E-mail: lh@islandshest.dk

Mail til alle kan sendes på: naturkomite@islandshest.dk