Bestyrelse og komitéer

Bestyrelse og komitéer

Sus Ulbæk

Formand

3080 Tikøb

+45 2977 6225

su@islandshest.dk

Dorte Præstholm Schneider

Næstformand

8370 Hadsten

+45 2859 0080

dps@islandshest.dk

Eyvindur Hrannar Gunnarsson

Formand Avlskomité

4320 Lejre

+45 3031 3487

eg@islandshest.dk

Anders Kajhøj Hansen

Formand Sportskomité

8680 Ry

+45 2028 5619

ak@islandshest.dk

Caroline Seehusen

Formand Naturkomité

4520 Svinninge

+45 2078 9789

cs@islandshest.dk

Eva Maria Grout

Formand Klub- og breddekomité

2100 København Ø

+45 2615 0128

emg@islandshest.dk

Leif Andersen

Suppleant for næstformand

4300 Holbæk

+45 2446 4892

leifandersen@amalfivin.dk

Komitéerne

Der er fire komitéer, som bistår bestyrelsen med Dansk Islandshesteforenings aktiviteter.

Der er komitéer for avl, sport, klub-og bredde og natur.

Formændene i komitéerne er samtidig medlemmer af DI´s bestyrelse.

I bestyrelsen repræsenterer de deres komitéer, og i komitéerne repræsenterer de omvendt Dansk Islandshesteforenings bestyrelse.

Komité-formændene repræsenterer DI indenfor deres fagområde i FEIF.

Hver komité består af:

  • en formand,
  • en næstformand
  • tre øvrige medlemmer (For klub-og breddekomitéen to øvrige medlemmer)
  • én til to suppleanter i hver komité.

De vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Hvervet som komitémedlem er ulønnet.

Læs mere om komitéerne