Rangliste status

Rangliste status

Ranglister er en opsamling af de resultater, der bliver redet til ved de forskellige stævner rundt om i verdenen.

Den danske rangliste

I Danmark bliver resultater opnået ved A-, B-, C- og WRL-stævner registreret på den danske rangliste.  Der findes en rangliste for alle ovalbaneklasserne, samt pasdisciplinerne og kombination. Her bliver ryttere rangeret, når de har opnået to resultater i samme klasse indenfor et år.

WorldRankingList

WorldRangkingList er den internationale rangliste, hvor resultater opnået til WRL-stævner rundt om i verdenen bliver registreret. På WRL er der en rangliste for hver af de svære ovalbaneklasser, samt pasdisciplinerne og kombination. Her bliver ryttere rangeret, når de har opnået tre resultater i samme klasse indenfor en periode på to år.

Regler for ranglistestævner

Der er regler der skal overholdes til de forskellige typer stævner: WRL-stævner (Sport), DRL-stævner (Sport), DRL-stævner (Gæðingakeppni).

Læs om reglerne for de 3 typer stævner her:

WRL-stævner (Sport)
 • Et WRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI.
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på WorldRankingList, skal sende en anmodning om dette til DIs sekretariat via hjemmesiden. Her skal oplyses om arrangør, klasser og status og banemål. Ansøgningsfrist for WRL-status skal ske senest 6 uger før stævnet afholdes, se mere og ansøg længere nede på siden.
 • Stævnet skal udbyde mindst tre ovalbaneklasser.
 • Dommerbemandingen skal overholdes, det vil sige at alle WRL-klasser skal dømmes af mindst tre FEIF-dommere, hvoraf mindst én er udenlandsk.
 • Ovalbanen skal være 250 m og overholde krav udstukket fra FEIF.
 • Beslag- og udstyrskontrol på alle heste i finalerne og minimum 25% af hestene i udtagelsesrunderne i WRL-klasserne.
 • Da WorldRanking stævner er arrangementer med et internationalt publikum (i hvert fald med dommere fra andre lande) er det obligatorisk, at speakeren annoncerer på engelsk (også) eller som minimum et sprog som alle dommerne (og så vidt muligt ryttere og øvrige tilstedeværende) kan forstå.
 • Stævnet skal bruges IceTestNG til registrering af resultater.
 • Alle heste skal være registreret i IceTest med reg.nr.
 • Fra stævnesæson 2018 er det ikke længere muligt automatisk at blive opklassificeret under samme stævne til WRL status.
 • Indberetningen af resultaterne til ranglisten(WRL) sker automatisk gennem IcetestNG.
 • Der skal indsendes en hoveddommerrapport som indholder:
  – Evalueringsrapport
  – Indberetning af dommere
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes nederst på siden, samt mailadresserne står i dokumentet.
 • Ryttere rangeres på WRL, når de indenfor to år har opnået tre resultater med et gennemsnit på min. 5,50. Denne rangering er uafhængig af hest, dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste.
DRL-stævner (Sport)
 • Et DRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på den danske rangliste, skal sende en anmodning om dette til DIs sekretariat via hjemmesiden senest en måned før stævnets afvikling. Her skal oplyses om arrangør, klasser og status og banemål. Se mere og ansøg længere nede på siden
 • Stævnet skal udbyde mindst tre ranglisteklasser
 • Dommerbemandingen skal overholde gældende regler
 • Banen skal overholde krav udstukket fra FEIF
 • Stævnet skal bruges IceTestNG til registrering af resultater
 • Indberetningen af resultaterne til ranglisten(DRL) sker automatisk gennem IcetestNG
 • Der skal indsendes en hoveddommerrapport som indholder:
  – Evalueringsrapport
  – Indberetning af dommere
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes nederst på siden, samt mailadresserne står i dokumentet.
 • Ryttere findes på DRL, så snart de har ét resultat i en ranglisteklasse, dvs. en A-, B- eller C-klasse.
 • Ryttere rangeres på DRL, når de indenfor et år har to resultater, hvor gennemsnittet er over 4,50. Denne rangering er uafhængig af hest, dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste.
 • Det er tilladt at anvende manuel tidtagning til pasløbene
DRL-stævner (Gæðingakeppni)
 • Et DRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på den danske rangliste, skal sende en anmodning om dette senest en måned før stævnets afvikling. Her skal oplyses om arrangør, klasser og banemål. Se mere og ansøg længere nede på siden
 • Stævnet skal udbyde mindst tre gæðingakeppni-klasser
 • Dommerbemandingen skal overholde gældende regler, se mere her
 • Banen skal overholde krav udstukket fra FEIF. Se godkendte baner. Afholdes der A-flok skal der være et passpor på minimum 175 meter i forbindelse med ovalbanen.
 • Stævnet skal bruge IceTestNG til registrering af resultater.
 • Indberetningen af resultaterne til ranglisten(DRL) sker automatisk gennem IcetestNG.
 • Der skal indsendes en hoveddommerrapport som indholder:
  – Evalueringsrapport
  – Indberetning af dommere
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes nederst på siden, rapporten sendes til gk@islandshest.dk
 • Ryttere findes på DRL, så snart de har ét resultat i en ranglisteklasse. A-flok, B-flok, Ungdomsflok,  Teenageflok og Børneflok
 • I A-flok og B-flok er det hestene som rangeres. I Ungdomsflok, Teenageflok og Børneflok er det rytterne der rangeres.
 • Heste/ryttere rangeres på DRL, når de indenfor et år har to resultater, hvor gennemsnittet er over 7,250. Denne rangering er uafhængig af hest i Ungdomsflok, Teenageflok og Børneflok og rytter i A-flok og B-flok – dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste (i Ungdomsflok, Teenageflok og Børneflok) eller med to forskellige ryttere (i A-flok og B-flok).

Ansøg om ranglistestatus

Via formularen kan du ansøge om ranglistestatus til sport og gæðingakeppni stævner.

Alle stævner som ønsker at udbyde WRL klasser kan ansøge, men i vurderingen omkring status vil indgå en afvejning af stævnets kvalitet i de seneste år, med baggrund i antal indberettede resultater til WRL.

Nye stævner som ansøger WRL status skal indsende en motiverende ansøgning til Sportskomiteen, omhandlende kvalitet, baneanlæg, klasser antal udbudte starter.

DRL: Ansøgning og betaling for DRL-status skal ske senest en måned før stævnet afholdes.
WRL: Ansøgning og betaling for WRL-status skal ske senest 6 uger før stævnet afholdes.

Følgende klasser kan have WRL-status: 5.1, 4.1, T1, T2, 5.2, 4.2, T3, T4, PP1, P1, P2, P3.
Alle klasser kan have DRL-status. Der skal udbydes minimum 3 DRL-klasser til et DRL-stævne.
Afholdes klasser med D-status har disse ikke ranglistestatus. Alle klasser kan have D-status.
Følgende klasser kan have DRL-status: GDA (A-flok), GDB (B-flok), GDC(Børne-flok), GDT(Teenage-flok), GDY(Ungrytterflok).
reCAPTCHA Public Key not found. Both Public and Private keys must be set in order for reCAPTCHA to function.

Læs mere om komitéerne