Ridepolitisk arbejde

Ridepolitisk arbejde

Historisk har ridning i landskabet været en del af vores kultur i mindst 2000 år.

Mange af vores veje, hvor der i dag kører biler, er oprindelig opstået pga. ridende og hestevogne.

Netop af historiske grunde må ridende stadig gerne færdes på offentlige veje. I dag – på grund af den øgede og tætte trafik – kan det imidlertid være livsfarligt at færdes til hest på de offentlige veje. 

Arbejder for ligestilling med cyklister

Samtidig er ridende blevet fortrængt fra naturområder og skovveje, hvor det tidligere var uproblematisk at færdes til hest, men hvor der i dag skiltes med forbud mod ridning.

Desværre bliver rytterne i dag forskelsbehandlet med hensyn til adgang til naturen.

Mens gående og cyklende må færdes på veje og stier i private skove, kræver det ejerens tilladelse at færdes til hest på de samme veje og stier.

Der ca. 70.000 organiserede ryttere i Danmark. 

Dansk Islandshesteforening har derfor i mange år arbejdet for, at rytterne ligestilles med cyklister mht. at færdes i private skove.

Læs mere om komitéerne