Naturkomitéens formål og medlemmer

Naturkomitéens formål og medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte Naturkomitéen med spørgsmål, kommentarer og forslag.

Du kan forvente svar inden for 2-5 hverdage.

Skriv til: naturkomite@islandshest.dk eller et af medlemmerne nedenfor.

Caroline Seehusen

Formand

4520 Svinninge

+45 2078 9789

cs@islandshest.dk

Jytte Skovgaard Andersen

4300 Holbæk

+45 3068 4950

ja@islandshest.dk

Lisbeth Maria Hansen

4321 Gadstrup

+45 2720 4482

lmh@islandshest.dk

Lone Høgholt

8654 Bryrup

+45 20208141

lh@islandshest.dk

Merete Haahr

Suppleant

9500 Hobro

+45 3096 7070

mha@islandshest.dk

Majbritt Westh

Suppleant

3630 Jægerspris

+45 2938 7790

mw@islandshest.dk

Hovedformål:

Naturkomitéen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen. Desuden virker den for at fremme kendskab til regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hesterace samt for bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Naturkomitéen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer. Herudover varetager Naturkomitéen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Naturkomitéens opgaver er bl.a.:

  • At arbejde for adgang til naturen og naturridning fx gennem samarbejde med Dansk Rideforbund og gennem projekt Ridespor.dk om høringssvar samt politisk lobbyarbejde
  • Varetagelse af kontakt til Friluftsrådet, Naturstyrelsen og andre offentlige myndigheder
  • Bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø
  • Varetagelse af arbejdsopgaver inden for medlemskabet af FITE

Hvad kan du bruge naturkomitéen til?

Har du som rytter et problem vedr. adgang til naturen, er du velkommen til at kontakte et medlem af Naturkomitéen. Vi kan ikke love, at vi kan løse dit problem, men vi kan måske være med til at formidle kontakt til f.eks. Ridespor-Danmark eller Friluftsrådet, der muligvis kan hjælpe dig.