Naturnationalparker

Naturnationalparker

Der er pt. udnævnt 15 lokationer i Danmark, som skal være naturnationalparker.

Læs mere Naturnationalparker (naturstyrelsen.dk)

Adgang for ryttere i danske naturnationalparker

Dansk Islandshesteforening varetager de interesser, som ryttere har omkring adgang og sikkerhed og har fra første færd bidraget med høringssvar og konstruktiv dialog.

Miljøministeriet har fra begyndelsen nedsat en videnskabelig arbejdsgruppe og en interessentarbejdsgruppe. I sidstnævnte sidder Lars Brun fra DRF (Dansk Rideforbund) som repræsentant for alle rytterne.

Lokale arbejdsgrupper

I alle 15 naturnationalparker er der senere nedsat lokale arbejdsgrupper.

I langt de fleste er der både en DI- og en DRF repræsentant. DI har sammen med DRF etableret en ERFA-gruppe for disse repræsentanter.

Hvis du vil i kontakt med din lokale NNP-repræsentant, så kontakt Naturkomitéen i Dansk Islandshesteforening, Vi hjælper dig videre.

Læs mere om komitéerne