Bliv medlem!

Har du en islandsk hest, eller tænker du på at anskaffe én vil det være naturligt for dig at blive medlem af Dansk Islandshesteforening.

Vi glæder os til at lære dig at kende. Link til indmeldelse

Dit medlemsskab betyder at vores politiske indflydelse f.eks. for adgang til at ride i naturen vokser, og du er med til at støtte kendskabet til og udbredelsen af de fantastiske islandske heste.

I dag tæller Dansk Islandshesteforening ca. 10.000 medlemmer, som tilsammen har  38.000 renracede islandske heste. Rundt omkring i landet findes 67 lokalklubber, som er tilknyttet Dansk Islandshesteforening.

Dansk Islandshesteforening løser mange forskellige opgaver:

 • er ansvarlig for avlsarbejdet.
 • driver stambogskontor for islandske heste
 • fungerer som landsorganisation, yder støtte og rådgivning til lokalklubberne for islandsheste over hele landet
 • afholder hvert år hingste- og hoppekåringer
 • uddanner kåringsdommere og konkurrencedommere efter internationale regler.
 • afholder kurser og seminarer for medlemmerne
 • uddanner trænere og instruktørere efter internationale regler i FEIF-matrixen.
 • afholder i samarbejde med forskellige lokalklubber udtagelsesstævner, DM i Sport/ Gæðingakeppni og Alrid
 • opretholder og rådgiver omkring stævneregler og struktur i henhold til FEIFs internationale regler
 • arbejder for bedre adgang til naturen for heste og ryttere via ansat projektmedarbejder i NATURSPOR
 • arbejder for at juniorryttere for de bedste muligheder for at udvikle sig bl.a. gennem juniorcup.
 • udgiver 6 numre af fag- og livsstilsmagasinet TÖLT om året
 • udgiver brochurer, bøger og andre tryksager om islandske heste
 • har, med støtte fra Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, udgivet brochuren “Takt og tone for islandshesteryttere “
 • samarbejder med Freka grafisk – en “DI Butik”, hvor medlemmerne kan købe påklædning med foreningens logo m.m.
 • har forsikringsordning for alle officials i forbindelse med stævner og arrangementer
 • har aftale med Koda / Gramex vedrørende musik-rettigheder ved stævner og arrangementer
 • er ansvarlig for dopingkontrol ved mesterskaber
 • afholder hvert andet år en stor aktivitetsuge for hele familien

Kort sagt – i mange sammenhænge er dit medlemsskab med til at understøtte en uundværlig samlende kraft for alle facetter af det at eje, ride og nyde livet med en islandsk hest.

Medlemskab
Du kan melde dig ind i Dansk Islandshesteforening ved henvendelse til vores sekretariat på Vilhelmsborg eller her. Det er ikke muligt at deltage i arrangementer arrangeret af Dansk Islandshesteforening, hvis man ikke er personligt medlem af foreningen.

Medlemsskabet giver gratis adgang til den internationale database over islandske heste WorldFengur.

Så snart kontingentet er betalt, træder medlemskabet i kraft. Kontingentet følger kalenderåret. For at opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal du dog være meldt ind inden d. 1. november.