Sportsklasser

Du finder beskrivelsen af samtlige sportsklasser i FEIF Sport Rules and Regulations 2019.

Klasserne er beskrevet på engelsk. Du skal bladre frem til side 141 i dokumentet. Disse sider er markeret med en rød bjælke ude i højre side af dokumentet.